Bergen får 18 millioner for uværskader

Bergen får 18,8 millioner kroner fra staten for å dekke utgiftene med Hatlestad-ulykken og uværet i fjor høst.

Byrådsleder Henning Warloe er glad for bidraget fra staten:

- Det er veldig gledelig at vi får disse pengene og at oppgjøret er gitt så rask behandling, sier Warloe.

Venter på andre svar
Men kommunen venter fortsatt på svar på om staten vil bidra med kartleggingen av rasfare i Bergen. I første omgang er det foretatt en grov kartlegging som koster om lag to millioner kroner å gjennomføre.

- Det store utgiften kommer når vi i neste omgang må ta en nøyere gjennomgang av de potensielt farlige områdene. Da snakker vi om utgifter på 20-30 millioner kroner, sier Warloe.

De pengene som kom fra Kommunal- og regionaldepartementet i går, dekker halvparten av utgiftene kommunen har med å sikre Hatlestad mot nye ras. I tillegg betaler staten halvparten av hva det kostet å rykke ut og rydde opp etter to døgn med flom og ekstremt mye nedbør.

Både 14. september og 14. november 2005 falt det over 100 millimeter regn. Ekstremværet i september utløste Hatlestad-raset der tre mennesker mistet livet. Uværet i november førte til dødsraset på Hetlebakk i Åsane.

Også Voss fikk
Oppgjøret etter Hatlestad-ulykken er ikke endelig. I tillegg til rassikring av vei og boliger har kommunen innløst 15 hus og fire tomter etter boliger som måtte rives. Disse skal siden selges igjen. Sluttregningen for hus-innløsningen kan ende med ny søknad om statlig støtte.

Voss kommune ble i går tildelt vel 370.000 kroner etter jordskred og ekstremnedbør i fjor sommer og høst. Tidligere i høst er Vaksdal, Odda fått dekket flomskader, mens Fjell får nesten en million kroner etter den store lyngbrannen.

Les også:

Siste fra Lokalt

Mistet toppjobb i teater etter korrupsjonssiktelse

Mens han ble etterforsket for korrupsjon, mistet Jan Sverre Stray jobben sin i Hordaland teater. - Mistet tillit, hevder ansatte.

Byrådet har fått to påske-pappaer

De fikk barn med bare to dagers mellomrom.

Hardangervidda stengt

To kollisjoner på Rv.7 - og så ble været ille.

Gir ikke fra seg merkevaren

- Hvis vi ikke får til en avtale som er god nok for Fisketorget, vil merkevaren bli liggende hos oss, sier Fisketorget i Bergen AS

- Hold deg unna de røde områdene

I morgen øker snøskredfaren i påskefjellet.

Ikke alle gravhettene er fjernet

Ordfører Trude Drevland reagerer skarpt.

Bilder

FOTO: Tor Høvik