Totalt er det satt av 98 millioner kroner til nye studentboliger på landsbasis. Av disse pengene er over 47 millioner tiltenkt nye hybler mellom de syv fjell.

— På grunn av stort press i boligmarkedet har Bergen blitt veldig høyt prioritert, sier Anniken Huitfeldt, som er første nestleder i Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen.

Stolt av løft

— Hittil har det vært færre studentboliger i Bergen enn på andre steder der det er høyskole og universitet, sier Huitfeldt.

Et voldsomt engasjement fra studentpolitikere, medlemmer av bystyret og rød-grønne bergensere har ifølge Huitfeldt bidratt til å synliggjøre behovet for nye hybelenheter.

Ønsker mye mer

Pengene går direkte til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), som skal bygge boligene.

— Vi er positive til at vi får en stor andel av midlene. Samtidig er vi ikke glad for at totalsummen til etablering av studentboliger er så lav, og nok en gang blir redusert, sier Hans Rohde, fungerende informasjonssjef i SiB.

Målsettingen til regjeringen har ifølge Rohde vært på tusen nye studentboliger i året.

— Så mange boliger har det aldri blitt satt av penger til. Vi er bekymret for at finansieringen av nye studentboliger ofres til fordel for andre tiltak, sier han.

I år er det bare satt av penger til rundt 400 hybelenheter fordelt på hele landet.

— Vi kjenner jo den rådende holdningen: viljen er god, men gjennomføringsevnen er begrenset sier Rohde.

Mangler 2000 boliger

I dag har Studentsamskipnaden i Bergen 3315 hybelenheter.

— Nye studenter fra andre byer og internasjonale studenter på utveksling kommer høyt opp på søkerlisten vår, sier Rohde.

Målsettingen er at 20 prosent av studentene i byen skal få tilbud fra SiB om et sted å bo.

— For å få det til, trenger vi nærmere 2000 nye boliger. I år søkte vi om å få etablere 500 hybelenheter, og fikk altså langt under det vi ønsket, sier Rohde.

Bygger i Grønneviksøren

De nye studentboligene i Bergen skal bygges på Grønneviksøren, langs sjølinjen ved Store Lungegårdsvannet.

— Vi ser for oss en blanding av boliger for ulike typer studenter. For eksempel kan familier, par og enslige studenter få tilpassede hybelenheter, sier Rohde.

Når byggingen kan starte er fremdeles ikke avgjort.

— Dette vil være ordinære byggesaker som må godkjennes av kommunen. Men vi satser på å komme i gang så snart som mulig, sier Rohde.

Håvard Bjelland