KARI PEDERSEN

Byrådet søkte om 30 millioner kroner ekstra til omstilling. I går kom svaret fra departementet: Kommunen får 10 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler i år.

Byrådsleder Monica Mæland er godt fornøyd, selv om ikke søknaden ga full pott:

— I fjor søkte byrådet om 100 millioner og fikk ingenting. 10 millioner er en god del penger som kommer godt med, sier Monica Mæland.

I fjorårets blanke avslag skrev Erna Solberg følgende: «Jeg ser ingen grunn til at Bergen kommune skal behandles på en spesiell måte i disse sakene»

Hun mente de problemene Bergen brukte som begrunnelse er problemer alle kommuner sliter med.

I årets svar er tonen en annen: «Departementet ser kommunen er kommet i en vanskelig situasjon. I kommunens brev vises det betydelig evne og vilje til nødvendig og gjennomgripende omstilling.»

— Det hjelper kanskje å sitte i samme partilag som statsråden?

— Jeg vet ikke om partifargen har noen betydning her. Det er ikke statsråden som har signert brevet, men hennes ekspedisjonssjef, sier Monica Mæland og legger til:

— Samtidig håper jeg jo det hjelper å ha samme politiske ståsted som statsråden.

— Dette vil smøre omstillingsmaskineriet, sier finansbyråd Henning Warloe som har planene klare for bruk av pengene.

100 overtallige skal omplasseres eller fristes til å si opp gjennom ulike sluttordninger. Dette kommer til å koste mer enn millionene fra departementet.

— Vi går ikke til oppsigelser, dette skal vi fått til gjennom frivillige ordninger, sier Henning Warloe.

Onsdag la byrådet frem en prognose som viser at kommunen styrer mot et underskudd på 90 millioner i 2004. Med disse pengene er problemet 10 millioner mindre.