I byen mellom de syv fjell, som selv ikke har noen kjemisk industri å regne med, holder verdens største og verdens tredje største kjemikalietankrederier til.

Ingen by i verden kan vise til slik sterk samling innen kjemikalietransport. Bergen er faktisk en verdensmetropol innen slik transport. Bergensrederne frakter alt fra alkohol til matoljer og ulike kjemikalier for industriproduksjon, mange hundre ulike stoffer og produkter.

Børsnoterte Odfjell ASA troner like ved Kristianborgvannet og er størst i verden med en markedsandel på over 20 prosent. Nest størst er Stolt-Nielsen som hadde sitt utspring i Haugesund, men som nå drives fra USA og England.

Whisky fra Skottland

Det tredje største i verden er Jo Tankers AS på Kokstad i Bergen. Rederiet driver bl.a. alkoholtankeren MT «Jo Spirit» av Bergen, som frakter whisky fra Skottland til USA og tar rom i retur fra Karibia til Europa. Alle disse rederiene driver fart over hele verden.

Bergen har også store regionale kjemikalietankrederier som SeaTrans DA og Anders Utkilens Rederi AS. De opererer vesentlig i Europa, men har også skip som seiler over Atlanterhavet, både mellom Europa og US/Canada og Sør-Amerika.

I tillegg har Bergen også flere meklerforetak som arbeider innen kjemikalietank, et par av dem opererer også spesialskip for egen regning.

Champion Tankers AS som er etablert i miljøet rundt Nesttun Chartering AS er en av nykommerne. Rederiet frakter produkter og lettere kjemikalier og har nå fem egne produkttankskip, samt en flåte som befraktes på vegne av greske interesser.

Rederiet Stenersen AS har landets yngste flåte med kombinerte kjemikalie/produktskip, samtlige bygget i Kina og bortleid til enten rederiet Navion eller til Norsk Hydro.

Hittil i år er bergensflåten tilført to nybygde kjemikalietankskip, MT «Jo Sequoia» på 37.622 dødvekt-tonn fra skipsverftet Kleven Florø AS og MT «Xanthia» på 17.031 dødvekt-tonn, bygget for Anders Utkilens Rederi AS ved Aukra Industrier AS.

I tillegg har Rederiet Stenersen AS overtatt 16.400-tonneren MT «Sten Idun fra et verft i China». Hun seiler under Gibraltar-flagg. Norsk flagg (NIS) er ikke aktuelt fordi skipet da er forhindret fra å ta last mellom norske havner.

I sameie med Anders Utkilens Rederi AS har Rederiet Stenersen AS i disse dager også overtatt 13.500-tonneren MT «Stenstraum» fra et kinesisk verft. Også hun er Gibraltar-registrert for å kunne seile i norsk kystfart. Begge skipene er kombinerte produkt— og kjemikalietankskip.

At bergensrederiene fremdeles akter å henge med i kjemikalietankmarkedet, borger store nybyggingsprogrammer både hos Odfjell ASA og Jo Tankers AS for.

<b>STORE I BERGEN: </b>Hittil i år har rederier i Bergen overtatt to avanserte norskflaggede kjemikalietankere fra norske verft, MT «Jo Sequoia» (øverst) på 37.622 dødvekt-tonn fra Kleven Florø og MT «Xanthia» på 17.031 dødvekt-tonn fra Aukra Industrier ved Molde. <p/> FOTO: UTKILEN REDERI