• Skal ditt barn begynne på skolen i dag? Send oss gjerne bilder på nyhetsweb@bt.no eller på 2211. En gjennomgang av grunnskolepoeng for landets 15 største bykommuner, viser at Bergen scorer best nesten hvert eneste år så lenge Utdanningsdirektoratet har sammenliknbare tall tilgjengelig. Kun én gang har Bodø bedre resultater.

— Jeg trodde egentlig ikke at slike resultater skulle bety noe særlig for meg, med det gjør det, sier lærer Kristin Håvik.

I dag tar hun imot 1. klasse på Sælen oppveksttun. Hun starter med de minste for femte gang, har 23 års erfaring som lærer og er boblende entusiastisk.

Læreren suksessfaktor

Ifølge John Hattie, for tiden mye omtalt og sitert newzealandsk skoleforsker, er læreren den aller viktigste faktoren for læring. Måler vi læringsutbytte i skolen med karaktersnittet etter endt grunnskole (10. klasse), har lærerne i bergensskolen all grunn til å glede seg over resultatene de er delaktige i.

— Jeg liker selvsagt at elevene våre oppnår gode resultater. Det betyr noe for elevene, for foreldrene og for meg, sier lærer Hævik.

— Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den, sier Kristin Håvik, og siterer skolebyråd Harald Victor Hove, som nettopp har sitert Roald Dahl.

— Skolen er fantastisk. Det er en ære å få lov til å være lærer for første klasse. Jeg har vært på skolen i flere dager for å se og møte de nye elevene mine. De skal bli kjent med meg og jeg skal lære dem å kjenne, sier hun.

Sammen med rundt 250 andre lærere deltok hun i dagene før skolestart på et kurs kalt «Leselos», et ledd i kommunens kompetanseheving og satsing på lesing.

— Det er utrolig flott når foreldrene er på lag med oss, når de leser sammen med barna og følger opp skolearbeidet. Sammen skal vi lose elevene til læring. Er det ikke vakkert, spør Håvik.

- Kompetente lærere

— Resultatene er først og fremst et uttrykk for at lærerne i bergensskolen har sterk motivasjon for jobben sin og at de er kompetente. Vi har satset på kompetanseheving. Kompetente lærere trumfer alle læreplaner og alle andre tiltak. Har du gode lærere, får du gode resultater, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H).

— Jeg tror dessuten at noe av forklaringen er at vi tar imot flere og mer kompetente barn fra barnehagen enn tidligere. Flere og flere barn går i barnehagen, samtidig som vi har fått en aksept for at barnehagen også er en læringsarena, sier barnehagebyråd Hove.

At grunnskolepoengene i Bergen ligger stabilt på topp, gjør at resultatene vanskelig kan tilskrives én skolepolitikk eller ett politisk parti. I perioden det er tall for, har Venstre, KrF og Høyre sittet med skolebyråden i Bergen. Årene før var det Arbeiderpartiet som styrte skolene.

— Det viser at de store grepene i skolepolitikken har ligget fast, at vi har en felles grunntanke om skolen i Bergen. Det gir mulighet for kontinuitet og langsiktig planlegging, sier Hove.

— Det er ikke noe nederlag for en politiker fra Høyre å si det.

I Oslo har skolebyråd Torger Ødegaard (H) hevdet å ha «Norges beste skole» i en årrekke. Han har vist til resultater på nasjonale prøver hvor Oslo i mange år scoret høyere enn de andre store byene. I Bergen har byrådet hatt samme mål. Også Bergen skal være «Norges beste skole», uten at målet er konkretisert mer enn det.

Tall som teller

— Grunnskolepoengene er sluttresultatet. Det er karakterene elevene tar med seg når de går ut av skolen vår. Derfor er det langt viktigere for oss enn nasjonale prøver. Det er resultater Oslo er ganske tause om, sier Hove.

— For elevene er grunnskolepoengene utvilsomt det viktigste. Det er som teller når de søker videregående skole, sier Anders Bakken, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Men hvis det handler om sammenligninger mellom skoler og kommuner, har grunnskolepoeng den svakheten at standpunktkarakterer er en vesentlig del av tallgrunnlaget, påpeker Bakken.

— Og vi vet at det ikke er et objektivt mål, men lærernes subjektive vurdering. Sånn sett er kanskje nasjonale prøver mer objektive, sier han.

— Uansett er utfordringen med sammenligning av slike tall, at elevsammensetning og foreldregrunnlag teller veldig mye og at det ikke tas høyde for i slike sammenligninger.

Har Bergen best skole? Diskuter i kommentarfeltet under!

Skjermbilde.JPG