Han var raus med lovordene, miljøvernminister Knut Arild Hareide, da han feiret Kyoto-avtalens ikrafttredelse i Bergen i går kveld. Rundt et bord i 2. etasje på Dickens hadde Hareide enda mer på lager:

— Jeg har syklet mye både i Oslo og Bergen, og det er helt klart at Bergen er en mye bedre by å sykle i enn Oslo.

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, satte naturligvis pris på godordene, selv om hun måtte innrømme at Bergen lå godt etter sitt eget skjema når det gjaldt oppfylling av egne klimamål.

Lisbeth Iversen lovet at Bystyret skal få seg forelagt en egen klimahandlingsplan til høsten. Arealbruk og utbyggingsmønster vil være viktig, og særlig vil kommunen ha fokus på økt tilknytning til fjernvarmenettet i de områdene som er innenfor rekkevidde.

Klimagudstjeneste

Men før han endte på Dickens hadde Knut Arild Hareide deltatt på festgudstjeneste for Kyoto-avtalen i Nykirken, arrangert av Døves menighet. En av initiativtakerne til denne gudstjenesten var Tom Sverre Tomren, som er døveprest, men også kjent som leder gjennom flere år for Naturvernforbundet i Hordaland.

— Dette er en festdag. Verdenssamfunnet har brukt mange år på å bli enig om en klimaavtale. Avtalen er ikke godt nok, men den er et viktig første steg, og det er verdt en feiring. 16. februar burde bli offisiell flaggdag, sier Tom Sverre Tomren.

Takk for Golfstrømmen

Knut Arild Hareide hilste selv menigheten i Nykirken og etterpå toget menigheten i prosesjon til Bryggen, hvor det fant sted en forbønnshandling for klimaet.

Fungerende domprost Gudmund Waaler holdt appell, og noen sandsekker stablet oppå hverandre gjorde tjeneste som alter.

1. bønn lød slik:

Herre Gud, himmelens og jorden sk a per. I århundrer har vi forvaltet havets re s surser til beste for mennesker over hele verden. Takk for sild, torsk, pale, hyse, krabbe, flyndre og makrell. Takk for Golfstrømmen, som gir oss godt klima. Takk for byen vår, bygd opp rundt h a vets gaver. Herre, vi ber deg verne oss mot havet, så det ikke vender seg mot oss. Herre, gi oss kraft og hjelp til å høste av naturen uten å ødelegge og ruinere den.