INGVILD RUGLAND

Det er Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks som slår fast at Bergen har lite å skryte av når det gjelder likestilling. I alle fall når man sammenlikner med de andre kommunene i landet.

Bergen kommer helt nede på 178. plass. Oslo er nummer 19, Trondheim 44, Stavanger nr. 72. Også Kristiansand og Drammen er bedre enn Bergen.

Det er seks kriterier for målingen:Barnehagedekning, antall kvinner pr. 100 menn, utdanningsnivå, kvinner og menn i arbeidsstyrken, inntekt og andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter.

Verst på barnehage

Ikke overraskende er det dårlig barnehagedekning som trekker Bergen ned. Her får vi desidert lavest score, mens vi er bedre på inntekt, antall kvinner i arbeidsstyrken og kommunestyrerepresentanter.

Mandag vedtok bystyret ny barnehageplan for Bergen, der det blant annet skal bygges 2650 barnehageplasser innen utgangen av 2007.

Ordfører Herman Friele (H) mener det vil føre Bergen høyere opp på listen.

— Det skal kjøpes mange tomter for å bygge barnehager. Vi ligger etter der, og det erkjenner vi, sier Friele.

- Frihet til å velge

Han vil ikke være med på at det står så dårlig til med likestillingen i Bergen. Friele tror kanskje ikke alle er så opptatt av det.

— Bergen er en konservativ by, og ting tar vel litt tid her. Som ordfører greier jeg ikke å ha så sterke meninger om dette, kanskje ikke det er så sterke meninger om dette i Bergen, undrer ordfører Friele.

— Man må ha frihet til likestilling, så får man selv velge om man vil ta det, sier Friele.

Jølster kommune i Sogn og Fjordane kommer aller best ut, med full pott på blant annet barnehagedekning og kvinner i arbeidsstyrken. Leikanger, Aurland, Førde og Voss ligger også høyt oppe.

Fylkesvis finner vi Hordaland langt nede på listen. Oslo og Akershus ligger øverst, foran Sogn og Fjordane, mens Hordaland er helt nede på 13. plass. Agder-fylkene ligger helt på jumboplass.

BRYR SEG IKKE?: Som ordfører greier jeg ikke å ha så sterke meninger om likestilling, sier Herman Friele (H). - Kanskje det ikke er så sterke meninger om dette i Bergen, undrer han. <br/>ARKIVFOTO: TOR HØVIK