— I snitt venter vi en økning i antall turister på 20 prosent i cruisehavnene langs norskekysten, sier administrerende direktør Arthur Kordt i bergensbaserte European Cruise Service.

Hans prognoser understøttes av beregninger Cruise Norway har gjort, som viser at godt over tre millioner cruiseturister i år vil sette føttene på norsk jord.

Skjerpede krav til utslipp

Fra 2009 til 2012 økte tallet på cruiseturister til Norge med over 40 prosent.

— Det er flere som velger cruise som ferieform, det bygges hele tiden nye cruiseskip og vi har god plass i landet vårt, er Kordts enkle forklaring på den sterke veksten de siste årene.I fjor ankom 322 cruiseskip Bergen havn, mens det i årets sesong - som strekker seg fra februar til oktober - trolig vil klappe over 330 skip til kai i landets største cruisehavn.

Samtidig skjerpes kravene til utslipp fra skip som trafikkerer i såkalte lavutslippsområder, som for eksempel deler av Nordsjøen, Østersjøen og Den engelske kanal.

— I 2010 ble kravet om svovelinnhold i drivstoffet redusert fra 1,5 til 1,0 prosent, og fra 1. januar 2015 vil kravet senkes til 0,10 prosent, sier senioringeniør Lars Christian Espenes ved Sjøfartsdirektoratets avdeling for internasjonalt miljø og sikkerhetsarbeid.

Ifølge Espenes kommer det høyst sannsynlig også innstramminger i NOx-utslipp fra 2016.

Landstrøm på plass i år

Utslipp av nitrogendioksider (NOx) og drivhusgasser (CO2) fra skip er et stort problem for miljøet og fører tidvis til stor luftforurensning i Bergen. Derfor jobber Bergen og omland havnevesen - sammen med andre aktører - om å etablere en lavspentstasjon på Dokken, som skal stå klar i løpet av året.

— Stasjonen vil gi offshore- og containerskip strøm fra land, slik at skipene slipper å kjøre sine egne dieselaggregater for å kunne ha strøm om bord, sier havnedirektør Inge Tangerås.

- Hva med cruiseskipene?

— De fleste cruiseskipene har Skoltegrunnskaien som tilholdssted, og det er uråd å legge til rette for landstrøm der før Skolten er utvidet. I de nye planene for denne delen av havnen vil det naturligvis tas høyde for strømuttak fra land, sier havnedirektøren.

Snittbruk: 1000-1500 kr

I mellomtiden er direktøren for Nord-Europas største selskap på cruisehandling, Arthur Kordt, fornøyd med oppsvinget av cruiseturister til Bergen og Vestlandet.

— Til tross for økonomiske uroligheter lenger sør på Kontinentet, er det faktisk en økende kjøpegruppe fra for eksempel Italia og Spania som legger cruiseferien til norske fjorder. Når vi samtidig vet at hver turist i gjennomsnitt kjøper opplevelser og tjenester for mellom 1000 og 1500 kroner på hver destinasjon skipet er innom, viser det hvilken verdiskapning cruisetrafikken står for, sier Kordt.