Svarene finner du på Bergen Byarkivs nye nettbaserte oppslagsverk, www.oppslagsverket.no, lansert av finansbyråd Trond Tystad i går.

Det nye oppslagsverket er et alfabetisk emneordsregister, hvor brukerne via internett kan gå inn og få informasjon om arkivene ved Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk arkiv i Bergen.

— Vi har tatt utgangspunkt i sentrale og etterspurte emner i Byarkivets arkiver, men vi prøver også å løfte frem hittil ukjent materiale, i håp om at forskere og andre skal gjøre bruk av det, sier byarkivar Arne Skivenes.

Oppslagsverket gir informasjon om hva slags type arkivmateriale eller informasjon som finnes om ulike emner ved Byarkivet, det være seg alt fra arkitekttegninger, matoppskrifterog sykejournaler.

Publikum får også informasjon om hva slags opplysninger som er tilgjengelige, om retningslinjer for innsyn og bruk.

Det vil også være arkivlister og digitalisert materiale, og det vil være mulig å bestille arkivmateriale til lesesalsbruk via et elektronisk skjema.

Etter hvert blir det også lagt ut flere digitale kilder i tilknytning til enkelte oppslag. Et langsiktig mål er at brukerne etter hvert skal kunne finne mye av den informasjonen de trenger direkte på nettet.

Oppslagsverket skal være unikt i arkivsammenheng.