— Vi har lykkes med forebyggende arbeid. Bergenserne er blitt flinkere til å ta sine forholdsregler mot brann.

Det sier informasjonssjef Jan Ove Brakstad ved Bergen Brannvesen til Bergens Tidende. Brakstad viser til offisiell statistikk som forteller at det i gjennomsnitt brenner færre bygninger i Bergen enn i sammenliknbare byer i Norge.

Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere i perioden 2001 - 2003 viser at Bergen hadde 0,38 branner. Stavanger hadde 0,62, Trondheim 0,61, Oslo 0,59. Landsgjennomsnittet var på 0,66. Med andre ord var det bare nærmere halvparten så mange husbranner i Vestlandets hovedstad som de andre storbyene og landsgjennomsnittet.

Flinke 12-åringer

Fra 1997 til 2004 var det i gjennomsnitt 113 bygningsbranner pr år i Bergen, mens gjennomsnittet på landsplan var 157. I løpet av de siste 7 årene, er 8 personer omkommet i branner i Bergen.

Eneboliger brenner oftest. Og de viktigste brannårsakene i boliger er bar ild med, feil på elektrisk anlegg, feil bruk av elektrisk utstyr og påsatte branner.

— Kanskje den viktigste årsaken til at vi har lykkes med å redusere tallet på branner generelt og husbranner spesielt, er det forebyggende arbeidet vi driver overfor barn. Fra 1991 begynte brannvesenet her i byen å tilby undervisning for alle 6. klassingene. I underkant 3000 elever har årlig fått brannundervisning. I tillegg til praktiske øvelser som blant annet bruk av brannslokkingsutstyr, har vi utstyrt elevene med et kontrollskjema. Med skjemaene i hånden har elevene gått til far og mor, tanter, onkler og besteforeldre og sjekket om brannforebyggende tiltak i hjemmene er på plass. 12-åringene har vært utrolig entusiastiske. De er våre beste ambassadører, sier Brakstad.

Roser bergenserne

Brakstad roser også brigadeledere og brannsjef Helge Eidsnes som gjennom media har vært flinke til å informere ved store branner, sier Brakstad.

— Summen av alt dette er at det forebyggende arbeidet over lang tid har vært satt i system. Men til syvende og sist er det bergenserne selv om er blitt flinkere til å hindre at brann oppstår, sier Jan Ove Brakstad.