Vi har på disse sider skrevet noen ganger om de bergenske brosteinsleggere og berømmet dem for pent arbeid. Men det minker på denne ekspertisen. For noen år siden hadde kommunen fire lag brosteinsleggere. I dag har den to. En av grunnene er at det ikke rekrutteres ungdommer.

Derfor er det viktig at det kommer et slikt opplæringstilbud, og at utdannelsen kan appellere til ungdommer. Bergen kommunes Tekniske Tjenester kan ta inn et antall lærlinger i brosteinsfaget over flere år, føyer byråd Nils Arild Johnsen til som et ekstra agn for Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet.

En del bergensere tror muligens at broleggere er noe vi bare trenger i Bergen, og bare til istandsetting av smitt og smau. Galt. For det første har de gjort en jobb og gjør det fortsatt også i gater og på offentlige plasser. For det andre er ikke steindekke lenger et bergensk eller et byfenomen ý det er nå blitt et mer landsomfattende veidekke.

Dermed blir det også økende etterspørsel etter kvalifiserte fagfolk, folk som er skolert både i selve steinsetterfaget og i estetikk. Mangelfull kvalitet på så vel stein som steinsettere er dårlig økonomi. Derfor har Bergen kommune de senere årene sendt tre ansatte til Danmark for å avlegge fagprøven som brosteinslegger.

Det arbeidet som er gjort her, er lagt merke til, og bergenske brosteinsleggere har vært lånt ut til andre norske byer. Det ville vel være bedre ý for alle parter ý om heller ungdommer kunne sendes til Bergen og så dra hjem igjen som fagutdannede brosteinsleggere.

KREATIVT STEINARBEID: De bergenske brosteinsleggere kan mer enn å legge brostein. I Sydnesgaten, i Universitetets nedslagsområde, er visdommens ugle hugget inn i «kantsteinene» langs de nylagte fortauene.
FOTO: RUNE JENSSEN