Det nye «tollriket» på Vestlandet skal strekke seg fra Egersund til Ålesund, dersom tolldirektør Marit Wiig får det som hun vil. Onsdag leverte hun sin innstilling om hvordan det fremtidige Toll-Norge bør se ut.

— Svært gledelig

En arbeidsgruppe gikk tidligere i år inn for at Stavanger skulle bli hovedsete for den nye tollregionen. Tolldistriktssjef Ivar Sletten i Bergen protesterte kraftig. Nå har han altså blitt hørt.

— Svært gledelig. Tolldirektøren mente det også var plass til Møre og Romsdal i den nye vestlandsregionen. Da er Stavanger et unaturlig midtpunkt. Men det er ikke bare geografi som gjør Bergen mest egnet. Vi har også kompetansen som skal til, konstaterer en fornøyd Sletten.

Nå setter han sin lit til at politikerne på Stortinget gjør som tolldirektør Wiig ber dem. Saken blir avgjort rundt juletider.

Neglebiting

Tollkontorene på Stord, i Odda og i Florø er sannsynligvis snart historie. Tolldirektøren går inn for at distriktskontorene legges ned. Dermed har ni ansatte mye neglebiting i vente.

— Det er for tidlig å si om vi unngår oppsigelser, sier Sletten.

Arbeidsgruppen gikk også inn for at tollkontoret i Måløy skulle legges ned. Nå velger tolldirektør Wiig å beholde en såkalt ekspedisjonsenhet i Måløy, men selve tollstasjonen legges ned. Den nye enheten skal jobbe opp mot fiskerinæringen.

— Jeg synes jo det er litt defensivt at Sogn og Fjordane ikke skal ha eget tollsted, sier tollstedssjef Siv Merete Stadheim i Florø.

De ansatte er nå redd for å bli spredt rundt i landet.

— Hensikten med omorganiseringen i tollvesenet er å overføre arbeidskapasitet til der hvor behovet er størst. Og det er jo i østlandsområdet, forteller Stadheim.