RAGNHILD HOV

Det kom frem da helseminister Tore Tønne hadde møte om sykehusreformen med de ansatte i Hordaland fylkeskommune onsdag ettermiddag.

Tønne er innstilt på at Haukeland sykehus blir hovedsykehus og morselskap i foretaket som skal organisere sykehusene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane når staten blir sykehuseier.

Helseministeren sa riktignok ikke rett ut at han har bestemt seg for Bergen. Men både fylkesordfører Gisle Handeland, fylkesrådmann Paul Nilsen og Haukeland-direktør Egil Haugland hjalp til med å legge ordene i munnen hans.

De tre understreket hver på sin måte hvor viktig de synes det er at det største mest kompetente sykehuset i regionen også blir hovedsykehus i den nye virksomheten.

Og Tønne røpet at han var enig i argumentasjonen. Tønne er også innstilt å organisere sykehusene på Vestlandet inn i fire datterforetak under morforetaket.Det er også mulig at de psykiatriske sykehusene blir egne datterselskap i de nye sykehusforetakene. Men helseministeren gikk ikke konkret inn på hvordan psykiatrien kan bli organisert i helseregion vest.