• Vi er klar til å påta oss oppgaven, men vi trenger mer penger. Det sier Stein Husebø når han hører at regjeringen fredag legger frem en omsorgsmelding der hans arbeid står i sentrum.

Det dreier seg om Verdighetssenteret i Bergen, som han har drevet siden 1997, de siste 15 årene som en egen stiftelse. Dette senteret får i dag i oppdrag av regjeringen å skaffe fagfolk til å jobbe med frivillige i alle landets 440 kommuner. Til nå har senteret levert 40 slike frivillighetskoordinatorer til de kommunene som er kommet lengst.

— Der finnes flinke kommuner som plasserer frivillighetsansvaret sentralt. Men det finnes kommuner der dette svikter totalt, som for eksempel Bergen, sier den frittalende legen og professoren til BT. Han er svært glad over å få det ansvaret helseminister Jonas Gahr Støre i dag legger frem for Kongen i statsråd.

Ensomme eldre

To av helsepolitikerne fra regjeringspartiene, Audun Lysbakken (SV) og Kjersti Toppe (Sp), forklarer bakgrunnen for stortingsmeldingen slik:

— Det skal lages en nasjonal frivillighetsstrategi for helse og omsorgsfeltet. Dette for å møte den sterke veksten av eldre over 80 år som vi ser om 10–15 år. Sengeplasser og behandling er en ting, men innholdet i livene, og den ensomheten mange eldre føler og opplever, er noe annet. Det er her vi vil mobilisere samfunnets samlete omsorgsressurser, der de frivillige har en helt sentral plass.

Statens plan, kommunenes ansvar

Eldreomsorg er et kommunalt ansvar. Men staten vil altså lansere en plan for hvordan alle landets kommuner kan bedre arbeidet med å trekke de frivillige inn i et arbeid mange «yngre eldre» står i kø for å få utføre, ifølge Lysbakken og Toppe.

— Det skal derfor lages en nasjonal frivillighetsstrategi, som skal inneholde tiltak for å rekruttere og beholde frivillige i omsorgstjenesten.

— Disse skal selvsagt ikke inn for å fylle manglende stillinger i eldreomsorgen. De skal, som navnet sier, bidra frivillig med å aktivisere, ta med på tur, føre samtaler med de eldre som ønsker det.

- Er dette rødgrønn politikk, dere er jo blitt kritisert i åtte år for ikke å ta frivillig sektor med i helse og omsorg?

— Når de borgerlige partiene snakker om valgfrihet, så betyr det valgfrihet for de med mye penger. Vi mener det er innholdet i omsorgen som teller, ikke hvilket merke de ansatte har på uniformen, privat eller offentlig.

— Det er dette som er valgfrihet, at folk kan få valgfrihet over sin egen hverdag. Derfor er det viktig å få på plass frivillighetskoordinatorer i alle kommuner. Og det skal Verdighetssenteret i Bergen hjelpe oss med, sier de to.

- Følger det penger med satsingen?

— Dette er konkrete løfter som vi vil følge opp i statsbudsjettet.