KAREN R. TJERNSHAUGEN

Forskningsprosjektet har fått EU-støtte på nærmere 50 millioner kroner og har som mål å identifisere hittil ukjente gener som regulerer dannelsen av blodkar i kreftsvulster. Det skriver «På Høyden», nettavisen til Universitetet i Bergen.

Fireårig prosjekt

Forskerne tar sikte på å utvikle nye behandlingsmetoder rettet direkte mot blodkarene i kreftsvulstene. 30 forskere fra 14 internasjonale forskningsinstitusjoner og 19 forskergrupper er i Bergen denne helgen. Samlingen skal fungere som en «kick-off» for det fireårige prosjektet.

Stoppe næring til svulstene

Professor Rolf Bjerkvig ved nevroonkologisk gruppe ved Institutt for biomedisin har fått koordinator-ansvaret for det omfattende prosjektet.

— Ved tradisjonell cellegiftbehandling av kreftpasienter ser en ofte at kreftcellene utvikler resistens mot cellegiften, noe som ofte hindrer vellykket behandling. I den nye behandlingen ønsker en å angripe de genetisk stabile blodkarcellene, hvor det er mindre sannsynlig at slik resistens utvikler seg. Ved å ødelegge blodkarene på denne måten vil en kunne stoppe næringstilførselen til svulsten, og dermed drepe kreftcellene, sier Frits Thorsen ved Institutt for biomedisin til «På Høyden».

Forskning også i Bergen

Prosjektet har fått navnet «angiotargeting», som kommer av ordet angiogenese som betyr nydannelse av blodkar. Hoveddelen av den kliniske forskningen skal foregå i Nederland og England, men de norske forskerne håper at noe etter hvert også vil foregå i Bergen.