Fribyen er vertskap for forfatteren i ett eller to år og legger til rette for at han eller hun kan skrive videre. Ordningen koster 300.000 kroner i året.

Driftsstyrer på flere skoler Det ble hard debatt mellom venstre— og høyresiden da bystyret skulle evaluere prøveordningen med et driftsstyre på Paradis skole. Styret består av lærere, foreldre og elever, som får være med å bestemme hvordan skolens penger skal brukes. SV og RV mente styrene er bortkastede og vitner om markedstankegang. Flertallet vedtok likevel å utvide prøveordningen til flere skoler.

400 kommunale utleieboliger Bystyret vedtok en handlingsplan for å bygge 400 nye kommunale utleieboliger innen 2012. Boligene skal bygges både i kommunal regi og som samarbeidsprosjekt med boligbyggelagene. Det ble stilt spørsmål om byrådet har satt av nok penger i budsjettet til å oppfylle målsettingen. Byråd Lisbeth Iversen lovet at det ikke skulle stå på pengene.

Registrerer seg videre

Bare 57 prosent av de folkevalgte har registrert seg i det frivillige registeret over politikernes økonomiske interesser. Likevel mener bystyret at ordningen med registeret må videreføres. Kun Venstre vil legge det ned. – Det er politikernes fordømte plikt å holde seg habile. Et register er bare en sovepute, mente Anders Skoglund (V). RV har dessuten foreslått at byrådet skal registrere hvilke lobbyister de møter, og fikk positivt svar fra byrådsleder Monica Mæland.

Blokker og butikker

Reguleringsplaner for Bjørndalsstølen, Lone sentrum og Fanahammaren ble vedtatt i går. I kortform vil det bli blokkbebyggelse og nærbutikk i Bjørndalsstølen, flere og høyere boliger i Lone sentrum og ny dagligvareforretning og boliger i Fanahammaren.

Krever billigere is

Stine Akre (RV) ba byrådet sørge for at prisnivået i den nye ishallen Iskanten kommer ned på samme nivå som i Bergenshallen og på Slåtthaug kunstisbane. Kommunen bidrar med tre millioner kroner årlig til driften av Iskanten, og bystyrets forutsetning var at den skulle legge seg på de kommunale satsene. Byråd Hans-Carl Tveit (V) lovet å se på saken.