Mens de fleste kommuner ikke har system for registrering av dagmammaer i det hele tatt, skiller Bergen seg positivt ut. Med 24 personer i registrene står Bergen for halvparten av landets dagmammaer. 23 av dem er godkjent.

— Bergen er en av få kommuner i landet som har rutiner for registrering og godkjenning av dagmammaer. Det vil jeg gi ros til Bergen for, sier Knut Haanes, nestleder i barneombudet.

Men det er ikke bare skryt å få.

— 24 dagmammaer er nok bare toppen av isfjellet i Bergen. Man må regne med at det er mange flere, sier Haanes.

Glad for kontroll

Svanhild Kongshavn Olsen har vært dagmamma i snart fem år, registrert og godkjent siden i fjor. Da hun annonserte i avisen kom Bergen kommune på inspeksjon for å sjekke de fysiske forholdene.

— Det ble jeg veldig glad for, nå har jeg mitt på det rene. Det må også være en trygghet for foreldrene å vite at arealene ungene oppholder seg på er sikret, sier Olsen.

Etter at helsevernetaten var på besøk ble dagmammaen pålagt å montere trappegrind to steder i huset, i tillegg til å sikre komfyren. Det gjør hverdagen tryggere for de fire krabatene hun passer.

- Skremmende

Det finnes rundt 10.000 dagmammaer i Norge. Kommunene har bare kontroll med 40 av dem, hvorav 35 er godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. Det viser en kartlegging av landets kommuner, som barneombudet har gjennomført.

— Det er skremmende at kommunene ikke har bedre kontroll med dagmammaene sine, sier Hannes.

Barneombudet mener kommunene har en klar utfordring på dette området, og ønsker at flere skal gjøre som Bergen hvor man aktivt har gått inn for å spore opp dagmammaene.

— Vi har plukket dem opp gjennom aviser og butikker hvor de annonserer, gjennom tips fra andre og noen dagmammaer har også kommet for å registrere seg selv, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder ved Helsevernetaten i Bergen kommune.

Barn stuet sammen

Regelmessige barnepassordninger som har mer enn tre barn, skal godkjennes. Dette er kommunenes ansvar, etter forskriften ble innført for elleve år siden.

Barneombudet mottar jevnlig skrekkmeldinger om dagmammaer som ikke tar godt nok vare på barna.

— Vi hører om barn som blir stuet sammen på små rom uten bevegelsesmuligheter, med dårlig ventilasjon og en dagmamma som røyker, sier Haanes.

- Toppen av isfjellet

Informasjonskampanjen som Bergen kommune startet i fjor, har gitt resultater. Men kommunen kan ikke hvile på laurbærene av den grunn.

— Det kan godt være at det er noen vi ikke makter å få tak i. Vi gjør det vi kan for å informere om forskriften, men dagmammaene har selv ansvar for å melde fra til oss, understreker Skotheim.

Hun oppfordrer alle foreldre til å spørre sin dagmamma om dokumentasjon på at hun er godkjent etter forskriften.