— Dette er et initiativ fra Sosial- og helsedirektoratet. Det er teoretiske sjanser for at noe kan gå galt med en reaktordrevet båt på Haakonsvern, og av den grunn har direktoratet kommet frem til at vi trenger en beredskapsplan for dette i Bergen, sier leder for Helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit.

Han har sendt et brev til Sosial- og helsedirektoratet der han ber om å få oversendt tablettene.

Forsvaret tier om atom

Det har lenge blitt lagret jodtabletter på Skedsmo og i Halden, til bruk ved en eventuell ulykke ved atomreaktorene der.

— At et slikt lager nå opprettes i Bergen henger sammen med at vi ønsker en lik beredskap de stedene der en atomulykke teoretisk sett kan finne forekomme.

Det sier Sverre Hornkjøl, fungerende seksjonssjef ved seksjon for industriell og forskningsmessig strålebruk ved Statens strålevern.

Hornkjøl anslår at et sted mellom 10 og 15 atomdrevne ubåter anløper Haakonsvern hvert år.

Forsvaret vil verken bekrefte eller avkrefte tallet.

— At fartøyer anløper norske militære havner er noe vi ikke går ut med, sier fungerende sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, Birgitte Frisch.

I følge seksjonssjef Hornkjøl ved strålevernet, vil det også bli opprettet et lager med jodpiller i Stavanger, hvor det også anløper atomdrevne ubåter.

Svært sjelden ulykker

Ved en ulykke skal jodpiller kunne redusere omfanget av skadene. Ingvar Tveit forklarer:

— Ved større uhell eller lekkasjer fra reaktorer kan det danne seg radioaktivt jod som spres som støv i luften. Ved innånding av dette samler joden seg i skjoldbruskkjertelen. Det øker risikoen for kreft betraktelig. Ved inntak av jodtabletter vil skjoldbruskkjertelen bli mettet av jod. Dermed slipper ikke den radioaktive joden til, sier Tveit.

Jodtablettene vil bli lagret på Løvåsen sykehjem i Fyllingsdalen.

— Vi har trukket en sirkel med en radius på 2,5 kilometer med kaien på Haakonsvern som sentrum. Ved en ulykke vil tablettene bli delt ut til dem som måtte befinne seg innenfor denne sirkelen, sier Tveit.

Han understreker at slike ulykker forekommer svært sjelden.

— Jeg kan ikke huske å ha hørt om at det har forekommet lekkasje fra atomdrevne båter, verken i Norge eller i utlandet, sier Tveit.

ATOMUBÅT PÅ BESØK: Den amerikanske atomdrevne ubåten USS «Memphis» anløp Haakonsvern sommeren 2000. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE