Vedtaket bystyret gjorde i desember i fjor om å fjerne piggdekkgebyret i Bergen fra vintersesongen 2007/2008, viser seg å være uten verdi. I september nektet Vegdirektoratet å godta vedtaket, og denne uken har byrådet fått vite at det heller ikke nytter å anke.

— Undergraver selvstyre

Gruppelederne i Venstre, Frp, Høyre og KrF ble enige om å sjekke realismen i å anke. Tilbakemeldingen har vi fått nå, sier byrådsleder Monica Mæland.

I dag står piggdekkgebyret på sakslisten til byrådet. Det som skal diskuteres, er om vedtaket likevel skal ankes.

— Hva vi bestemmer oss for, er ikke avgjort. Uansett må vi snakke med Frp først da byrådet har en budsjettavtale med Frp om å avvikle gebyret.

Gruppeleder Liv Røssland (Frp) er klar i sitt råd. Hun vil anke uansett.

— Dette er en udemokratisk overprøving gjort av byråkratiet. Vi har foreslått en rekke tiltak som vi tror vil ha samme effekt som en piggdekkgebyr, men uansett hvordan vi argumenterer, så har Vegdirektoratet bestemt seg.

Komme bilistene til gode

Mæland forstår Frps irritasjon over Vegdirektoratet.

— Men har det noen hensikt å anke når utfallet er gitt?

— Det er det vi må diskutere. Jeg er enig med Frp i det prinsipielle. Dette er innført av bystyret som en frivillig ordning. Men når vi selv ønsker å oppheve ordningen, er den ikke lenger frivillig. Det synes jeg er et problem i forhold til det lokale selvstyret.

Da piggdekkgebyret ble innført, var målet å øke andelen piggfrie dekk til 80. Bergen nådde 79 prosent forrige vinter.

— Jeg tror Vegdirektoratets holdning betyr at kommuner vil vegre seg mot å innføre piggdekkgebyret fordi de ikke selv kan bestemme om den skal avvikles, sier Mæland.

Gebyret innbrakte kommunen 30 millioner kroner i fjor. Inntektene fra gebyrene den kommende vintersesongen vil Røssland skal komme bilistene til gode.

— Dersom det blir gebyr, skal inntektene brukes til veivedlikehold, panteordning for piggdekk og kosting av gatene, sier hun.

Hva synes du om at Bergen nektes å fjerne gebyret? Si din mening i kommentarfeltet under!

VEKK MED DEM: Bergenserne kvittet seg med berg av piggdekk da avgiften ble innført forrige vinter.
Brekke, Eirik