Bergen Venstre vil at det ikke lenger skal være kriminelt å bruke narkotika.

— Staten må regulere bruken. Dette kan være med å slå beina under store kriminelle nettverk, sier bystyrerepresentant Erlend Horn til TV2.no.

Statlig monopol

I en uttalelse som lokallaget publiserte tirsdag, står det:

«... det er på tide å regulere narkotika, ikke kriminalisere det, gjennom et strengt statlig monopol. Reguleringsregimet for ulike typer narkotiske stoffer må utredes nøye, og illegalt salg etter en regulering må slås hardt ned på. Gjennom en regulering vil kundegrunnlaget til organisert kriminalitet bortfalle, og samfunnet kan endelig bruke alle sine ressurser på det aller viktigste, nemlig forebygging, behandling og ettervern».

Bergen Venstre mener ressursene som brukes på å bekjempe narkotikakriminalitet heller burde brukes på å hjelpe dem som sliter med rusproblemer.De presiserer at narkotika er farlig, og skaper avhengig og lidelse, men mener at forbudslinjen og krigen mot narkotika har gjort vondt verre.

«Tilhengerne av forbudslinjen mener forbud har en preventiv effekt. Allikevel viser en studie fra New Zealand at 95 prosent fortsatte å bruke cannabis etter domfellelse», heter det i vedtaket.

— Derfor mener vi det er på tide å regulere narkotika, ikke kriminalisere det, gjennom et strengt statlig monopol. Det er viktig at et så stort lokallag som Bergen nå ønsker å ta denne debatten, sier Horn til TV2.no.

BTbatt: Bort med rusmiljøet

Hjertesak

Han sitter i helse- og sosialkomiteen i bystyret. På en valgside for Venstre fremhever han «human rusomsorg» som en av sine hjertesaker. Nå ønsker han at lokallagets vedtak kan sørge for debatt, også nasjonalt.

— Vi ønsker å fremme dette som et punkt til Venstres landsmøte, sier Horn, som understreker overfor partiets hjemmeside at han er forberedt på kritikk.

Er du enig med Venstre? Diskuter under: