Debatten om hvem Venstre kan danne regjering med starter egentlig lørdag. Men allerede på årsmøtets første dag, var det tydelig at dette blir det store temaet i år.

Begge forslagene redaksjonskomiteen har lagt frem, åpner for et regjeringssamarbeid med Frp. Det ene sier at Bergen Venstre kan forhandle med samtlige partier om regjeringssamarbeid, mens det andre legger vekt på at Venstre ønsker en borgerlig regjering.

— Jeg ønsker at vi skal få en ny regjering, som Venstre er en del av. Da er det naturlig at Venstre, dersom det blir borgerlig flertall setter seg ned og diskuterer hvordan vi kan danne regjering med alle de borgerlige partiene, sier Erlend Horn, som er nestleder i Venstres bystyregruppe.

Vil ha borgerlig regjering

Han mener Venstre bør klare å få gjennomslag for en god miljøpolitikk og en liberal innvandringspolitikk på tross av at partiet skiller seg fra Frp på disse områdene.

— Vi kan ikke sette oss på sidelinjen. Regjeringen setter dagsorden, og Venstre bør være en del av regjeringen. Vi må gi beskjed om hva vi mener til velgerne før de stemmer. Så får vi heller garantere for vår politikk, enn å gi garantier mot andre partier, sier Horn.

Han får støtte fra Idun Bortne, som sitter i oppvekstkomiteen.

— Blir det borgerlig flertall, må vi være med og sikre en borgerlig regjering, med eller uten Frp. Det er viktig å klare å møtes for å danne et godt alternativ til den sittende regjeringen, sier hun.

Åpner for begge sider

Før valget i 2009 holdt Venstre døren helt lukket for samarbeid med Frp. Onsdag vedtok Trondheim Venstre at de vil åpne for et samarbeid mot enhver partner som er villig til å gi vesentlig gjennomslag for Venstres politikk, uavhengig av politiske blokker. Et lignende forslag skal opp på Bergen Venstres årsmøte lørdag.

— Jeg er i utgangspunktet negativ til et samarbeid med Frp. Vi må prøve å oppnå et regjeringssamarbeid med Høyre og KrF, sier Anders Skoglund, som sitter i finanskomiteen.

Han åpner likevel alle dører dersom ikke dette går.

— Da må vi forhandle om det som gir mest Venstre-politikk. Vi må kunne forhandle med begge sider. Hvis vi kan oppnå best resultater i et samarbeid med Ap, kan ikke det være en barriere. Det er ikke naturlig å åpne for Frp, men ikke for Ap, sier Skoglund.

Han utelukker heller ikke et samarbeid med Frp.

— Hvis vi får gjennomslag for Venstre-politikken gjennom et samarbeid med Frp, så for all del. Det er politikken som gjelder, sier han.

Nei til Frp

En som ikke vil samarbeide med Frp i det hele tatt, er politisk nestleder i Hordaland Venstre, Gunn Vivian Eide.

— Jeg har et eget forslag som sier at på grunn av Frps politikk kan vi ikke sitte i regjering med dem. Politikken er så fjernt fra Venstre, og da er det viktig å si i fra til våre velgere at vi ikke vil sitte i regjeringen med dem, sier hun.

Unge Venstre vedtok på landsmøtet i oktober at de er åpen for å danne regjering med Frp, gitt at Venstre får gjennomslag for sin politikk.

— Jeg er enig med Unge Venstre i at hvis vi får gjennomslag for vår politikk, på bekostning av Frps politikk, så kunne vi ha dannet regjering med dem. Men det viser en manglende respekt for Frps program. Jeg mener vi må være tydelige på at avstanden er for stor, sier Eide.

Venstres landsmøte i april vil ta endelig stilling til regjeringsstrategien. Erlend Horn tror det er bra å få en avklaring så tidlig som mulig, uansett hva utfallet blir.

— På den måten kan vi få snakke om vår politikk i valgkampen, og ikke bare hvem vi kan og ikke kan samarbeide med, sier han.