BT skrev i desember i fjor at en stor andel av daværende og tidligere ansatte i Bergen Vaktvesen hadde pådratt seg et stort antall dommer. Vold var vanligste årsak, men også narkotika og vinningsforbrytelser gikk igjen.

Sjekker ansatte

Artiklene kom svært ubeleilig for Bergen Vaktvesen. Bare noen uker før hadde byens største vaktselskap sendt søknad om godkjenning til å leie ut dørvakter. Politiet ba derfor om en rekke opplysninger fra selskapet, blant annet lister over ansatte.

— Hva har dere funnet så langt?

ý Det vil jeg ikke si noe om ennå, sier politiinspektør Øyvind Tenold.

— Vil der sjekke tidligere ansatte også?

— Ja.

— Må noen ansatte slutte i BV?

— Det vil jeg ikke svare på.

— Hvorfor har arbeidet tatt så lang tid?

— Vi er uenig med Bergen Vaktvesen om hvilke opplysninger vi kan kreve av selskapet. Politiets utgangspunkt er at vi kan kreve alle de opplysningene som er nødvendig for å kunne vurdere om de kan utføre vakttjeneste. Det er ikke Bergen Vaktvesen enig i.

Politidirektoratet avgjør

— Hvilke opplysninger vil de ikke gi?

— Det vil jeg ikke si noe om nå.

— Hvilken type opplysninger dreier det seg om?

— Det dreier seg om vaktplassering. Hvilke vakter som arbeider på hvilke utesteder. Mer kan jeg ikke si om det. Men bakgrunnen for dette kravet er kontrollen vi hadde på en del utesteder rundt juletider.

— Hvorfor er dette viktig?

— Det har betydning i forhold til om dørvaktene jobber på et utested som har pålegg om godkjente vakter eller ikke.

Tenold sender i disse dager problemstillingen til Politidirektoratet for å få en avklaring om han har rett til å kreve disse opplysningene utlevert eller ikke.

Kritisk til politiet

Daglig leder Tor Arne Hammer vil ikke kommentere saken.

— John Christian Elden er fortsatt vår talsmann, sier han.

Elden rister på hodet av politiets fremgangsmåte i saken.

— Jeg ba politiet om å komme med en hjemmel som viser at de har krav på opplysningene de ber om. Det har det ikke kommet med til nå, sier Elden.

Han har flere ganger purret på politiet og tilskrev Politidirektoratet i april hvor han klaget på saksbehandlingstiden.

— Det politiet ber om er lister over alle som jobber i selskapet, hvor de jobber og lønnsbetingelsene de har. Det er ikke noe annet en overvåking, og det vil vi selvsagt ikke godta. Ber de derimot om lister over hvem som har jobbet hvor på enkeltdager skal de selvsagt få det, sier Elden.