Bergen Reiselivslag valgte å gi Trond Tystad en reise som takk innsatsen etter 17 år i lagets styre.

— Jeg hadde ingen betenkeligheter med denne gaven. Øvrige virksomheter i norsk næringsliv ville muligens valgt en annen gave, innenfor den produksjon som bedrives, men dette var vårt første-valg. Det er John Grieg, styreformann i Bergen Reiselivslag, som sier dette i en pressemelding.

— Det er derfor med sterk beklagelse jeg registrerer at Trond Tystad nå sies å ha brutt de etiske regler som finnes i Bergen Kommune. For oss som giver har gaven fått en ekstra bitter etter-smak, spesielt ettersom hensikten var å gi en glede i hverdagen etter en lang og god innsats.