Mer enn hver femte bergenser sier at miljø og transport er den viktigste saken for dem i årets lokalvalg. — Bussen ser ut som et annenrangs transportmiddel i Bergen, sier forsker Katrine Næss Kjørstad.


SI DIN MENING: Hvorfor er det så mange biler i Bergen?

Synes du køene blir lengre og forurensningen verre år for år? Ikke rart. Bergen får stadig flere biler som skal bevege seg på veiene, og er nå den storbyen i Norge med flest personbiler i forhold til innbyggere.

Ferske tall som BT har innhentet viser også at Bergen er byen der antallet biler vokser raskest. Fra 2005 til 2006 økte tallet med 3200, til rundt regnet 103.000 personbiler. Det er rundt 8000 flere biler enn i 2003.

Sett i forhold til antall innbyggere har Bergen langt flere personbiler enn Trondheim og Oslo. Stavanger har tidligere vært den av byene med størst biltetthet, men er nå forbikjørt.

Må utvide rutetiden

Forsker Katrine Næss Kjørstad ved Transportøkonomisk institutt er overrasket over den sterke bilveksten.

— Bergen har tradisjonelt ligget litt lavere enn andre byer. Nå er det tydeligvis snudd, sier hun.

Administrerende direktør Idar Sylta i Tide er derimot ikke forbauset.

— Dette merker vi hver i dag i rushet. Køene er lengre enn for få år siden, og vi sliter med å holde ruten. Vi får henvendelser fra sjåfører som ber oss utvide rutetidene, fordi de ikke lenger er mulig å holde, sier Sylta.

Katrine Næss Kjørstad er en av forfatterne bak en rapport om utfordringene for kollektivtransporten i bergensområdet i fremtiden. Rapporten tegner et dystert bilde av trafikksituasjonen frem mot år 2030. Prognosene tilsier at antallet biler vil øke med 45 prosent fra 2000 til 2030. Mye tyder nå på at økningen kan bli enda større.

— Økt biltilgang er en faktor som virker svært negativt for bruken av kollektivtransport. Særlig hvis det følges opp med å bygge flere veier, har vi et stort problem, sier Kjørstad.

Tidsbruk teller mest

I rapporten legger de frem ulike scenarier for transportsektoren i Bergen, avhengig av hvilke virkemidler som tas i bruk. Selv med en svært offensiv satsning på kollektivtransport, vil det være vanskelig å få kollektivandelen særlig høyere enn 14 prosent. I dag er den på 11 prosent.

— Men det ville vært et bra resultat. Det er ikke umulig å få til, men innebærer at man må bruke sterke virkemidler, sier hun.

Dersom dagens satsning opprettholdes, anslår forskerne at kollektivandelen vil synke til ni prosent. Da er Bybanen til Nesttun regnet inn i prognosene.

For å få en situasjon der antallet kollektivreiser går drastisk opp samtidig som bilkjøringen holder seg stabil, trengs det restriksjoner. Da må bilistene finne seg i at busser og baner har forrang i trafikken, mener Kjørstad.

— Tidsbruk er en av de viktigste faktorene. Hvis det er raskere enn å kjøre bil, vil mange velge kollektivtransport, sier hun.

- Annenrangs busser

Til sommeren innføres enhetstakst på bussene i Bergen kommune. Det betyr at mange får billigere reise, og at billettsystemet blir enklere. Kjørstad tviler på at effekten blir stor.

— Prisen betyr litt, men det hjelper ikke at det er billig hvis tilbudet er dårlig.

Hun tror kollektivtilbudets image og utseende kan være vel så viktig.

— Det går på komfort, informasjon og hvordan busstoppene ser ut. Her har Bergen mye å gå på. Busstilbudet ser ut som et annenrangs transportmiddel, sier Kjørstad.

Hun viser til egne erfaringer da hun sammen med forskerkollega Alberte Ruud besøkte Bergen i forbindelse med arbeidet med rapporten.

— Vi klarte ikke å finne frem. På vei fra Flesland til sentrum talte vi 27 forskjellige leskur. Det gir mangel på gjenkjennelse. Informasjonen er også altfor dårlig. Det må stå når bussen går fra stoppet du er på, ikke når den gikk fra Festplassen.

Tide-direktør Sylta peker på at busskur og informasjon er veimyndighetenes ansvar.

— Men jeg er langt på vei enig i karakteristikken. Det er ingen tvil om at skur og terminaler oppleves som en del av reisen, sier han.

BILBYEN: Det finnes rundt 103.000 personbiler i Bergen. Noen av dem ble brukt til å stå i kø i Åsane i går ettermiddag. Forskerne tror køproblemene vil bli stadig verre hvis ikke kommune og fylke gjør en drastisk satsning på kollektivtransport og innfører restriksjoner på biltrafikk.