— Dette er gledelige nyheter for oss, men jeg vil understreke at vi ikke har blitt store og stygge av den grunn. Vi er ydmyke, sier Abderraouf Fsìli, leder av Bergen Moské.

Han er redd det skal oppfattes negativt at Bergen Moské vokser.

— Vi vil bli betraktet som nye landsmenn, ikke en trussel. For mange er det tøft å komme til et nyttt land, moskeen blir også et sosial møtested for mange, sier Fsìli.

3,3 millioner i alt

Fylkesmannen betalt ut til sammen 3,3 millioner i tilskudd til trossamfunn i Hordaland dette året.

Størst nedgang i medlemstallet hadde Levende Ord i Bergen med 408 færre medlemmer. Bergen Moské hadde størst økning med 85 nye medlemmer.

De har nå flest medlemmer av trossamfunnene som er registrert i Hordaland, selv om de fortsatt har 1550 medlemmer.

Fsìli forteller at det stort sett er nyfødte og nyankomne muslimer som gjør at medlemstallet stiger.

— Det har startet jevnt og trutt siden foreningen ble startet i 1978 under et egen navn. Mange går i moskeen uten å være medlemmer. De prøver vi å få med, sier Fsìli.

Tidligere i høst åpnet Bergen Moské nye lokaler i Jekteviken. Da hadde lokalene på Nøstet blitt for små.

335 pr person

Også den russisk-ortodokse Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen har økning av medlemstallet. Økningen på 31 medlemmer betyr en vekst på 23 prosent, skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

Tabellen fra Fylkesmannen viser trossamfunnene med mer enn hundre medlemmer.

Fylkesmannen betaler ut en fast sum på 335 kroner per medlem.

I alt betalte Fylkesmannen ut 3.308.795 kroner for i alt 9877 medlemmer. I fjor ble det betalt ut tilskudd for 10.393 medlemmer. Det var 516 flere enn i år.

Dette fikk de utbetalt i støtte:

Bergen Moské: 550.740 kr

Levende Ord Bibelsenter: 519.250 kr

Pinsekirken Tabernaklet: 450.575 kr

Kristent Fellesskap: 195.305 kr

Bergen Hindu Sabha: 177.550 kr

Kristkirken i Bergen: 170.850 kr

Her kan du få full oversikt over medlemstall og utbetalinger i 2008.

Noen trossamfunn, slike som Adventistsamfunnet, Jehovas Vitner og den katolske kirken, har registrert sine medlemmer i Hordaland gjennom sitt hovedsete i et annet fylke. Dermed er det ikke med i denne oversikten.

Navn Medlemstall Endring
Bergen Moské 1 644 85
Levende Ord Bibelsenter, Bergen 1 550 -408
Pinsekirken Tabernaklet, Bergen 1 345 -20
Kristent Fellesskap, Bergen 583 -13
Bergen Hindu Sabha 530 -119
Kristkirken i Bergen 510 -14
Det Islamske Samband i Bergen 237 21
Den Frie Evangeliske Forsamling, Mosterh. 224 18
Pinsemenigheten Betania, Knarvik 169 -4
Kristi Åpenbaringsmenighet, russisk-orto. 166 31
Bergenskirken 155 -1
Kristent Felleskap, Sotra/Øygarden 127 -11
Felleskapskirken i Åsane 118 1
Pinsemenigheten Klippen, Bremnes 115 -40
Menigheten Sion, Blomsterdalen 115 2
Kristent Fellesskap, Bømlo 104 4
Hindu Cultural Forum, Fyllingsdalen 102 ny
Evangeliekirken, Bergen 101 3
Bergens Tidende
Bergens Tidende