Nå vil Bergen kino gjøre som svenskene, samordne markedsføring og programmering og drift gjennom et eget selskap, og attpåtil tjene penger på det som i dag er dårlig butikk i mange kommuner: Vekk fra pratestadiet ýDet var på tide at vi kom i gang. Dette har vært drøftet i avisspaltene, men den 15. august er selskapet etabler i Bergen og vi regner med at det nasjonale kinonettverket har et betydelig utviklingspotensial, sier påtroppende styreformann Stein Sandvik som er direktør for Bergen Kino AS.ýHvorfor er det nødvendig for Bergen kino å engasjere seg i drift og utvikling av andre kinoer?ýLa oss si det som det er; vi kan ikke ha en kinosjef på annethvert nes i dette landet. Mange kinoer i Norge er overadministrert og vi ser at dersom man samler ressurser om programmering, markedsføring, leieavtaler og distribusjon, så vil m, ange lokale kinoselskaper kunne spare utgifter og komme i en bedre økonomisk situasjon. Svenskene har klart det, hvorfor skulle ikke vi kunne greie det samme? Mellomstore norske byer ýHvilke kinoer er dere spesielt ute etter?ýDu kan si at de mellomstore byene med et rimelig bra befolkningsgrunnlag vil passe godt i vårt opplegg, kinoer med befolkningsgrunnlag på 15-20.000 og oppover vil være gunstigst. Bergen kino driver allerede Skien kino, og vi håper å kunne forlenge den avtalen, s8sier Sandvik som er spesielt glad for at en kapasitet som Ivar Halstvedt (34) har sagt ja til å være direktør. Ung filmveteran Halstvedt har lederefaring fra alle kinokategorier og har arbeidet som 1.konsulent med kinoutvikling og kampanjeledelse som fagområde i kinoenes hovedorganisasjon Film & Kino i flere år. Han kommer fra stillingen som spesialrådgiver i PR— og informasjonsrådgiverne Kulturmeglerne AS.ýHalsted har en stor tillit i bransjen og et så bredt erfaringsgrunnlag at jeg er stolt over å å ha fått en slik medarbeider på laget, sier Sandvik som legger til at det slettes ikke trekker ned at den nye direktøren også har erfaring fra Bergen kino. Sikrer posisjonen Styreformann i Bergen Kino, Harald Schjelderup, er veldig glad for at de tanker som ble lansert under fjorårets filmfestival i Haugesund, omsider er litt realisert i et selskap:ýVi opplever veldig store endringer i filmmarkedet. Det som i deg er sikre leveranseavtaler, kan være borte i morgen. Vi må regne med at de kinoer som er en del av større allianser og kjeder, vil være sikret de beste leveringsbetingelsene i årene som kommer.Schjelderup legger til at det ikke er tvil om at for mange kinoer i Norge går for dårlig, men det nye selskapet Norsk Kino AS er opprettet for å gi en hjelpende hånd i markedsføring og administrasjon og programmering.ýSamtidig vil jeg minne om at Norsk Kino AS ikke skal svekke Bergen kino sin sterke stilling i byen. Vi ønsker å sikre vår ýøkonomi og tjene penger på det nye selskapet som igjen kan være med på å sikre Bergen en god kinodrift, sier Schjelderup som ser kjedesamarbeid som en fornuftig fremtidsinvestering. Norsk Kino AS vil være 100 % eiet av Bergen Kino AS, som igjen er 100 % eiet av Bergen kommune.ýMen jeg regner med at etter hvert som vi får driftsavtaler med andre kinoer, vil det også være naturlig at disse kinoselskapene får tilbud om aksjer i Norsk Kino AS, sier Stein Sandvik.