En av sakene som skal diskuteres på årsmøtet til Oslo Høyre er innføring av køprising i hovedstaden. Dette foreslås for å få bukt med de mange og lange køene på innfartsårene.

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Dag Skansen, erkjenner at noe må gjøres med køproblemene i hovedstaden.

— Vi har ikke like store kødannelser. Samtidig har de et veldig bra kollektivnett.

Mye bedre i Oslo

Dette er to faktorer som gjør det mer aktuelt med køprising der borte, mener Skansen.

— De har kanskje et kollektivnett som kan ta unna det presset som vil komme når bilister presses over på kollektivtrafikken. Jeg var fem år gammel da t-banen rullet mot Lambertseter første gang i 1962. Oslo er på et helt annet nivå.

- Når har Bergen et godt nok kollektivnett til å innføre køprising?

— Minimum er en helt utbygd bybane. I tillegg må den utviklingen Skyss skisserer i sin rapport på plass.

Ikke ny debatt

Leder for Bergen Høyre, Harald Victor Hove, tror ikke det blir en ny debatt i lokallaget.

— De ønsker en debatt om dette, men vi har allerede hatt debatten. Vi har valgt en annen løsning, miljødifferensiering av bompenger, og for vår del er nok dette landet.

Han sier fristen for å sende inn forslag fremdeles ikke er gått ut, så han kan ikke utelukke at køprisingen blir en sak også på Bergen Høyres årsmøte.

— Men jeg føler ikke at det er et stort sug for den debatten.

Dårlig av Høyre

Geir Steinar Dale (Ap) mener avvisningen fra Høyre-politikerne er dårlig nytt for bergensere som plages av dårlig luftkvalitet i Bergen.

— Jeg er veldig overrasket over den tafatte og passive holdningen Dag Skansen fremviser i spørsmålet om å innføre køprising i Bergen.

Han mener det er altfor passivt av Skansen å si at man må vente til Bybanen er kommet til alle bydeler før det kommer køprising.

— De målinger vi har på luftkvalitet i Bergen de senere årene tilsier på all mulig måte at vi må iverksette tiltak nå.

Vi har også køproblematikk i Bergen som påfører næringslivetstore kostnader, mener Dale.

— Tidsdifferensiering i kombinasjon med bedre kollektivtilbudhjelper mot både helseskadelig luft og dyre og frustrerende bilkøer, sier han.