Ant. stemmer 2003: 30.311

Oppslutning 2003: 27,4%

Representanter i kommunestyret: 18

Årets kandidater
Nr Navn Født
1 Monica Mæland 1968
2 Trude H Larsen Drevland 1947
3 Henning Warloe 1961
4 Hilde Onarheim 1955
5 Preben Austgulen 1982
6 Ragnhild Stolt-Nielsen 1969
7 Johan Jacob Horn 1943
8 Dag Vikar Skansen 1957
9 Wenche Hystad 1953
10 Harald Victor Hove 1983
11 Hans Edvard Seim 1936
12 Norvald Bjarne Visnes 1943
13 Anette Strand 1979
14 Merete Skadal 1982
15 Bjørn-Frode Schjelderup 1960
16 Christopher A. Brun jr. 1980
17 Vigdis Monsen 1963
18 Geir Kaland 1958
19 Berit Norunn Hella 1950
20 Knut R. Nergaard 1952
21 Lise Wergeland Strømmen 1958
22 Kees Oscar Ekeli 1970
23 Rikke Sjøberg 1985
24 Dag Håkon Myrdal 1968
25 Ingrid Solberg 1964
26 Morten Kinn 1954
27 Flavius A. Emiliyanus 1974
28 Marianne Bårdsgjerde 1983
29 Halfdan Wiberg jr. 1969
30 Robert Müller Monsen 1946
31 Anne Lorgen Riise 1971
32 Andreas Høistad 1975
33 Per Otto Romøren 1967
34 Charlotte Spurkeland 1987
35 Bjarte Iversen 1974
36 Jens Frølich Holte 1985
37 Mette Cecilie Botnevik 1988
38 Einar Rolf Johansen 1966
39 Birthe Taraldset 1971
40 Asle S Wingsternes 1975
41 Lyder Atteraas 1931
42 Kenneth Fjell 1966
43 Christer L. Olsen 1982
44 Martin Lang 1984
45 Arne Kaland Sværen 1979
46 Kjersti P. Irgens 1967
47 Arne V. Hansen 1956
48 Unn Torgunn Mogenstad 1934
49 Tor Martin Misund 1973
50 Nina Charlotte Hallberg 1973
51 Kyrre Gregersen 1979
52 Therese Hjortland 1973
53 Bengt Erik Mjelstad 1966
54 Cecilie Bartnes 1973
55 Svein Egenberg 1960
56 Randi Lucie Gabrielsen 1946
57 Bjarte Stokseth 1965
58 Ingeborg S Christensen 1988
59 Glenn Heggernes 1975
60 Elisabeth Ohm 1978
61 Arnt Ove Hovden 1975
62 Ann-Magritt Gamlemshaug 1977
63 Arent Kragh 1969
64 Magnus Jensen 1975
65 Therese Schneider 1977
66 Styrk Norstrand 1988
67 Ingrid Ovidia Moe 1987
68 Daniel Mekki 1981
69 Ingrid Reitan 1983
70 Svein Nordahl Pedersen 1937
71 Inger-Beate Brune 1963
72 Steinar Øksengård 1941
73 Haakon S. Thuestad 1982