Det bergensbaserte skips— og offshorekonsernet fikk et resultat før skatt i første kvartal på minus 43 millioner kroner. Det er drøye 47 millioner svakere enn samme periode i fjor. Tapet kommer som følge av tre for sent leverte skrog fra henholdsvis Polen og Ukraina.

Skipsbyggingsdivisjonen ender dermed på 47 millioner i negativt driftsresultat i første kvartal. Offshoredelen gikk i pluss med 42 millioner kroner i samme periode.

— Vi forventer at skipsbyggingsdivisjonen kommer til å generere plussresultater resten av året. Samtidig har vi i løpet av første kvartal skrevet to nye ordrer for NOK 1,5 milliarder kroner. Dette gir oss en god plattform for å sikre divisjonen en tilfredsstillende aktivitet og inntjening til neste år, påpeker konsernsjef Terje Arnesen.

Totalt sett er konsernet ikke fornøyd med resultatet og det er tatt grep overfor skrogverftet for å sikre fremdriften på gjenstående arbeid.

— Samlet sett er vi fornøyde med ordreutviklingen i starten på året. Alle tre divisjonene er involvert i spennende prosesser som gir muligheter for at den positive ordreutviklingen vil fortsette de kommende kvartalene. I tillegg vurderer vi markedsutsiktene for vår kjernevirksomhet som grunnleggende positiv også på lang sikt, konkluderer konsernsjef Terje Arnesen i Bergen Group.

BERGEN GROUP: Konsernsjef Terje Arnesen