— Dette er holder ikke, Karita. Lær av Anne-Grethe og Bergen bystyre, lyder meldingen fra Terje Ohnstad (Ap) til statsråden.

  • Barneministeren kan ikke smelle døren rett i ansiktet på barnehjemsbarna. De er lovet erstatning fra staten for omsorgssvikten og overgrepene de måtte tåle som barn.

Blank avvisning

BT skrev i januar at regjeringsadvokaten blankt avviste Ranveig Norén Risbergs krav om erstatning fra staten for overgrepene hun ble utsatt for på barnehjemmet Morgensol. Regjeringsadvokaten mener saken hennes er foreldet.

Avslaget kom til tross for at et enstemmig storting i juni 2005 sa klart fra at barnehjemsofrene skal kunne saksøke staten selv om sakene deres rettslig sett er foreldet.

Seinere har barneminister Karita Bekkemellem i et skriftlig svar til Hordalandsrepresentanten Karin Woldseth (Frp) sagt at sakene er så gamle at bevisførselen blir vanskelig. Barneministeren mener også at bevisførselen blir problematisk i forhold til ordningen med billighetserstatning.

Uttalelsene har fått bystyregruppen i Arbeiderpartiet i Bergen til å reagere.

Glad Risberg

— Det holder bare ikke at barneministeren kjører en streng formal prosedyre i denne saken, sier Ohnstad til BT.

— Det er ingen tvil om at alle de politiske partiene var enige om at barnehjemsofrene hadde krav på statlig erstatning. Da er det Bekkemellems oppgave å se til at lovverket blir justert slik at det rettslig er mulig, påpeker han.

— Jeg er svært takknemlig. Bystyregruppen fortjener blomster. Det gjør meg veldig glad at også Arbeiderpartiet endelig støtter meg fullt ut i denne saken, sier Ranveig Norén Risberg. Hun retter også takk til Fremskrittspartiet og SV som hele tiden har stått på for barnehjemsbarnas sak.

Men Risberg tar ingenting for gitt.

— Jeg regner ikke med å være ferdig med denne saken før jeg har fått gjennomført hele saken min, sier Risberg.

Saken hennes skal opp i retten i juni.