— Vi vil ta saken opp på høyeste plan i departementet og vurdere hvilke skritt som nå kan tas. Denne saken har fortsatt høyeste prioritet, og den politiske ledelsen blir involvert i den videre behandlingen, sier pressetalsmann i Utensiksdepartementet, Karsten Klepsvik til Bergens Tidende.Før man eventuelt tar nye skritt, må Utenriksdepartementet få studert domspremissene fra den siste rettsavgjørelsen. Før dette er det umulig å si hvilke skritt norske myndigheter tar. Komplisert - Men dette er en svært komblisert sak. Egentlig vet vi ikke så mye om hva som nå skjer, bortsett fra at Berg fortsatt skal sitte i varetekt. Saken er heller ikke blitt enklere ved at kjæremålsutvalget i Nepals høyesterett i går sendte hele saken tilbake til den lokale retten i byen Rajbiraj, der Berg ble arrestert og siktet for ulovlig misjonsvirksomhet, sier Klepsvik. Falske forhåpninger - Vil UD fortsatt arbeide for å få Berg løslatt?- Det er selvsagt fortsatt målet, men det blir ikke enkelt. Derfor vil vi ikke skape falske forhåpninger. Norske myndigheter kan ikke gripe inn i et annet lands rettsprosesser. Nå har denne saken vært behandlet i en rekke domstoler i Nepal uten at noe er gått i Bergs favør, sier Klepsvik.