I går fikk BT som første medie hele Lloyd's Registers undersøkelse om den planlagte hevingen.

Den går langt i å støtte Mammoet og Kystverkets planlagte heving. Mammoet er det nederlandske selskapet som fikk kontrakten på å heve «U-864». Rapporten er laget på oppdrag fra det nederlandske selskapet.

I rapporten setter Lloyd's hevingen av Fedjeubåten i samme vanskelighetsgrad som dagens undersjøiske olje— og gassutbygginger.

Advarer mot rust

Dette er noen av punktene:

  • Rustdannelser: Lloyd's skriver at beholderne med kvikksølv skulle være sterke nok til å tåle en heving. De advarer også mot å vente altfor lenge. «Bevisene tilsier at mye av kvikksølvet trolig vil lekke ut i overskuelig (foreseeable) fremtid».
  • Heving: «Vurderingen er at metoden... vil oppfylle kravene».
  • Gripetak rundt vraket: «Gjennomførbart, men metoden vil trenge videre undersøkelser for å sikre gjennomføring». Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sier hun ikke har sett rapporten fra Lloyd's Register. Hun kommer heller ikke til å gjøre det.
  • Vi har fått kvalitetssikringsrapporten fra Dovre, som er i tråd med hvordan saker blir behandlet i offentlig forvaltning. Jeg har lagt frem sak til Stortinget, og avventer behandlingen av den. Så registrerer jeg at det kommer innspill fra mange kanter om ubåten. Men det er ikke jobben min nå å se på innspillene. Det skal fagfolkene gjøre, sier Berg-Hansen.

Helhet, ikke enkeltpunkt

Ifølge henne var det ikke enkeltpunkter med kritikk som var grunnen til at hun valgte å utsette hevingen.

  • Det er helheten i konsekvensutredningen. Det var gjennomgående at Dovre frarådet hevingsprosjektet, sier Berg-Hansen.

Selv om Kystverket og Mammoet i etterkant reforhandlet punkt som Dovre i sin utredning var skeptiske til, har det ikke noe å si for Berg-Hansen.

  • Det forandrer ikke sakens realiteter. Saksgangen er slik den er. Og som jeg også sa under Stortingets høring: Enkeltpunktene er ikke det viktige, sier kystministeren.