• Dette er en oppmuntring, men det ligger en forpliktelse til videre arbeid, påpekte direktør Helen Bøsterud i Direktoratet for sivilt beredskap da hun i går overrakte beredskapsprisen til byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

PIA IBSEN

Det var under konferansen «Sam-red» som står for samarbeidende redningsenheter, at Bergen kommune fikk denne prisen for år 2000. I konkurranse med Os kommune i Hedmark og Svelvik i Vestfold, vant Bergen for sin systematiske og målbevisste prioritering av beredskap. Kommunen har bl.a. gjennomført en risiko— og sårbarhetsanalyse av grunnskoler og barnehager. I november 2000 ble det gjennomført en tre dagers redningsøvelse for brann og redningstjenesten.

Byrådslederen takket for prisen og fremhevet viktigheten av et godt samarbeid mellom etatene og de frivillige organisasjonene.

Viktig å styrke informasjonsflyten – Kommunikasjonssiden er sentral, understreket beredskapssjef Steinar Matre etter tildelingen.

– Sleipner-ulykken avdekket hvor viktig det er med god informasjon. Vi må kunne forestille oss ulike utviklingsscenarier for å kunne ha kontakt med de rette instanser.

På spørsmål om beredskap i forbindelse med munn- og klovsyke, viste han til et tett samarbeid mellom Næringsmiddeltilsynet og Fylkesveterinæren.

– Vi er raske til å iverksette vedtak fra regjeringen, sa han.

FIKK PRIS: Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen mottok Beredskapsprisen 2000 på vegne av Bergen kommune i går. Til stede på Haukeland under konferansen «Sam-red» var alle viktige aktører inne redningsberedskapen i Bergen.