Ved mange skoler klarer ikke rektorene å skaffe lærere med fordypning i fagene de skal undervise i. Derfor mener Reikvam det er viktig å finne en løsning for studentene som ikke får tatt den praktisk-pedagogiske utdanningen dette semesteret.

— Når så godt kvalifiserte studenter ønsker å arbeide i skolen, må vi legge til rette for det. Jeg synes denne situasjonen er svært uheldig, sier Reikvam.