Det kom frem etter den åpne høringen som transport— og kommunikasjonskomiteen på Stortinget arrangerte i dag.

Det synes å være klart at flertallet i komiteen vil be om mer tid til å vurdere hevingsalternativet, og dermed ikke aksepterer fungerende fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersens avgjørelse om å tildekke ubåten.

Blant komiteens medlemmer ble det tatt til orde for at det settes ned et tverrfaglig ekspertpanel som kan vurdere ulike alternativer, både for heving og tildekking. Trolig vil både undervannsteknologikompetansen i Bergen og spisskompetanse fra Sjøforsvaret bli trukket inn.

Si din mening om Fedje-ubåten!

- En fallitterklæring

Komitemedlemmene ble overøst av argumenter for å heve ubåten under høringen i ettermiddag.

— Det vil være en fallitterklæring hvis tildekking av ubåten blir satt i verk før ekspertisen har fått tid til å undersøke hva som kan gjøres for å fjerne den, sa Lisbeth Stuberg, en av representantene fra Folkeaksjonen på Fedje, og ba om at regjeringen går bredt ut for å søke etter ekspertise som kan finne løsninger for å fjerne kvikksølvet.

Folkeaksjonens representanter argumenterte også med at flere jordskjelv på Vestlandet den siste tiden gjør det aktuelt å vurdere hva slags virkninger slike skjelv kan gi dersom ubåten blir tildekket.

Folkeaksjonen har ikke tro på fungerende fiskeriminister Dag Terje Andersen sine utsagn om at vedtaket om å dekke til ubåten ikke er endelig.

— Om heving er så vanskelig at det blir vurdert som uaktuelt i dag, er det vanskelig å forstå at en kan gjøre det senere, når man først må mengder med stein og grus, påpeker de.

- Miljøbombe

Ordfører Erling Walderhaug på Fedje understreket at en løsning på ubåt-problemet må være langsiktig.

— Alle er enige om at det er en miljøbombe som ligger der. Når vi kommer frem til en løsning, må vi være komfortabel med den løsningen som blir valgt, i flere generasjoner, sa Walderhaug.

Også Norges Fiskarlag ga sin støtte til heving av ubåten under høringen.

Leder Reidar Nilsen i fiskarlaget påpekte at Norge rpesser på for å få britene til å rydde opp i utslippene fra Sellafield-anlegget.

— Jeg synes ikke vi kan gjøre det før vi feier for egen dør, sa Nilsen.

Georg Eide i Eide Marine Services uttalte seg også under høringen, om hvordan en eventuell heving kan gjennomføres. Han ramset opp en rekke berginger av skip selskapet har gjennomført, blant annet etter forlisene til «Server» og «Rocknes».

— For å få fjernet miljøgiften ved Fedje, ønsker vi å foreslå en hevingsmetode der vi lager en syldindrisk kapsel som griper rundt vrakdelene og kapsler dem inn i en tett sylinder. Det gjør at du får full kontroll på det som ligger inne i delene. Det er en velprøvd metode, sa Eide, som mener denne metoden vil være både billigere og tryggere enn tildekking.

FrP-representant Arne Sortevik fortalte under spørsmålsrunden at komiteen sent i går kveld fikk tilbakemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet, der en hevder at metoden Eide beskriver må betegnes som eksperimentell.

— Dette er ikke noe som er utestet. Det vi vil gjøre ved Fedje er i noe større målestokk, men teknologien er utprøvd og kjent, svarte Eide.

- Ta ut flaskene

Miljøvernforbundets Kurt Oddekalv argumenterte for at det også må utredes om det går an å fjerne kvikksølvet fra ubåten, uten å heve selve vraket.

— Det er norges største giftbombe vi snakker om. Det er ingen annen måte å gjøre dette på enn å fjerne hele giftbomben, enten bare kvikksølvet, eller ubåten med kvikksølv, sa Oddekalv, og nevnte flere eksempler på tidligere aksjoner som er gjort tidligere.

Han påpekte også at tildekking av ubåten med store masser kan gjøre at torpedoene i ubåten eksploderer.

— Da blir kvikksølvet virkelig eksponert for miljøet, sa Oddekalv.

Oddekalv mener at de av kvikksølvbeholderne som ikke ble ødelagt da ubåten ble senket, fortsatt vil være i god stand og at det dermed vil være mulig å fjerne dem fra vraket.

Han mener også at midtdelen av ubåten, som kan inneholde flere tonn med kvikksølv, må finnes.

— Det pågikk et arbeid for å lete etter den, men det ble stoppet etter Rocknes, fordi pengene tok slutt, sier Oddekalv.

— Vi kan ikke leve med denne bomben liggende utenfor kysten. Arbeiderpartiet bør skjemme seg hvis de ikke snur i den saken her, tordnet Oddekalv.

Også Norges naturvernforbund, Stiftelsen Neptun og Fiskebåtredernes forbund ber om at ubåten blir hevet.

Fiskebåtrederne ber regjeringen utlyse to anbudskonkurranser, en for heving og en for tildekkin.

— Slik kan en få flere alternativer til heving enn det vi har fått presentert fra Kystverket, sa leder Oddbjørn Skarbøvik.

Støtte fra Brende

Stortingsrepresentant Børge Brende (H) krever at regjeringen legger all prestisje til side og utsetter tildekkingen av ubåtvraket.

I et skriftlig spørsmål til fungerende fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen påpeker Brende at det ikke foreligger tilstrekkelig med uavhengige utredninger om alternativer til tildekking av ubåt U864.

Regjeringen bestemte i februar at ubåten med tonn kvikksølv om bord skal tildekkes. Arbeidet kan bli påbegynt før sommeren.

Avgjørelsen ble møtt med sinne og frustrasjon blant lokalbefolkning, fiskere og miljøvernere. Flere eksperter på undervannsteknologi har overfor BT også uttalt at det er mulig å heve ubåten, uten at det svært giftige kvikksølvet lekker ut av vraket.

Åpen høring

Også innad i regjeringspartiene SV og Sp er det økende misnøye med regjeringens beslutning. I dag arrangerer transportkomiteen på Stortinget høring om ubåtbrakets videre skjebne. Hele opposisjonen på Stortinget krever grundigere behandling av saken.

— Vi står her overfor en tikkende miljøbombe midt i matfatet vårt, fastslår Børge Brende.

Høyres tidligere miljøvernminister sto i fremste rekke da Norge forlangte at britene måtte kutte utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 fra Sellafield-anlegget.

— Fedje-ubåten inneholder minst like mye kvikksølv som resten av Nordsjøen til sammen. Når vi har klart å sende folk til månen i flere tiår, må det være mulig å komme opp med en bedre løsning enn å dekke til ubåtvraket med presenning og pukk, sier Brende.

Angriper Ap

Som tidligere ansvarlig statsråd for liknende saker, mener Brende at Kystverkets avgjørelse om Fedje-ubåten faller inn i et mønster.

— Der i går gården er det er generell motvilje mot heving av fartøyer. Kystverket pleier alltid å anbefale tildekking av skipsvrak, sier Børge Brende, som er Høyres fremste talsmann i miljøsaker.

Han finner det også merkelig at Arbeiderpartiet stiller seg bak avgjørelsen om tildekking.

— Da jeg var miljøvernminister var partiet voldsomt opptatt av å få hevet en islandsk tråler utenfor Lofoten fordi den inneholdt noen tonn med råtten sild. Da er det bortimot utrolig at partiet kan godta at en ubåt med 65 tonn kvikksølv skal bli liggende på havets bunn. Det minste regjeringen bør gjøre, er å invitere alternative kunnskapsmiljøer til å vurdere alternativer til tildekking av U864, sier Brende.

Han mener det er muligheter for at regjeringen kan gå på nederlag i ubåtsaken i Stortinget.

— Det koker her nå, og jeg vil ikke bli overrasket om representanter for SV og Sp tvinger regjeringen i kne, sier Brende.

Både Ågot Valle (SV) og Rune Skjælaaen (Sp) har gjennom BT bedt kystminister Dag Terje Andersen om å vurdere alternative hevingsmetoder for ubåten. I søndagens utgave av BT tok også fagfolk på undervannsteknologi ved NUI i Bergen til orde for en nasjonal ekspertdugnad med siktemål å få fjernet vraket.

Fotograf: