— Vi vil ta kontakt med samferdselsminister Torild Skogsholm, Hordalands-benken på Stortinget og andre politikere for å få overprøvet Vegdirektoratets uforståelige nei til billettbetaling på Askøybrua ved siden av elektronisk betaling, Autopass, fra mandag 2. februar, sier talsmann for Aksjonskomiteen mot Autopass på Askøybrua, Tore Christian Gjelsvik, til bt.no.

Det var i går prosjektleder for Autopass i Vegdirektoratet, Jacob Trondsen, sa til Bergens Tidende at de ville si nei til søknaden fra brostyret om å tillate billettbetaling parallelt med Autopass på Askøybroen. Trondsens nei ble uttalt før regionvegsjef Ole Chr. Torpp hadde avgitt sin innstilling, som også konkluderte med nei.

Skogsholm venter

Samferdselsminister Torild Skogsholm ønsket torsdag ikke å kommentere Vegdirektoratets nei .

I en e-post til BT viser departementet til at Vegdirektoratet ennå ikke har fattet formelt vedtak i saken, men at det vil skje en av de nærmeste dagene. Når vedtaket foreligger, kan det hende at statsråden vil kommentere saken, heter det i meldingen fra Samferdselsdepartementet.

Tusenvis av askøyværinger er i opprør blant annet fordi overgangen fra billettbetaling til elektronisk betaling fratar dem muligheten til å la gjester fra fastlandet betale rabattakst. Denne «triksingen» med rabattbilletter, som er en fullt ut akseptert fremgangsmåte, har også en økonomisk betydning for idrettslag og ulike kulturaktiviteter.

Flom av e-post

Askøyværingene blåser i brostyrets argument om at overgang til Autopass gir så mye innsparing at bompengeinnkrevingen kan avsluttes en måned tidligere i 2006.

— Én måned fra eller til betyr ingenting for oss, sier Tore Christian Gjelsvik?

Aksjonskomiteen planlegger å legge ut en side med et ferdigskrevet opprop på internett. Oppropet skal være en sterk oppfordring til regionvegsjef Ole Chr. Torpp og veidirektør Olav Søfteland om å tillate fortsatt billettbetaling på Askøybrua.

— Dette oppropet skal alle som ønsker det kunne klikke seg inn på og sende det av gårde. Vi håper på en skikkelig flom av e-postmeldinger til Torpp og Søfteland, sier Gjelsvik.

Overrasket og skuffet

— Mange som har henvendt seg til BT mener at brostyret har drevet et spill for galleriet med søknaden om billettbetaling ved siden av Autopass, og at de hele tiden visste hva Vegdirektoratet ville svare. Hva mener du om det?

— Jeg deler ikke uten videre den oppfatningen. Brostyret tok kontakt med oss og takket oss for vårt engasjement og orienterte oss om det forslaget de ville legge frem, sier Gjelsvik. Leder for brostyret, Øystein Holmelid, forsikrer bt.no om at han trodde søknaden ville bli godtatt.

— Jeg er både overrasket og skuffet over avslaget, og jeg synes Statens vegvesen argumenterer dårlig for sitt standpunkt. Når det gjelder trafikksikkerheten, så har det aldri vært noen ulykker i forbindelse med bompengebetaling på Askøybroen. Så jeg synes Statens vegvesen kunne vært mer fleksible, sier Øystein Holmelid.

<b>STRIDENS KJERNE:</b> Slik ser Autopass-brikken ut.