Edvardsen seier til fjordabladet.no at avgjerda i går om å frede sjukehusa i Møre og Romsdal må danne presedens.

Ein delegasjon frå Sogn og Fjordane Arbeidarparti skal i ettermiddag i møte statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, partisekretær Raymond Johansen og ein representant frå Statsministerens kontor.

Tema for møtet er sjukehusstrukturen i Sogn og Fjordane.

— Det Helse Førde og Helse Vest legg opp til er ikkje ei teneleg organisering av spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane, seier Edvardsen.

Eidordføraren er nestleiar i fylkespar-tiet, og skal vere med på møtet. Det skal også fylkesleiar Nils P. Støyva, og representantar frå lokallaga i Eid, Årdal og Førde.