Undersøkelser har vist at Vågen er sterkt forurenset, både av PCB og tungmetaller som kvikksølv. Forskerne har konkludert med at det er nødvendig å gjøre tiltak for å begrense spredning av forurensningen.

Nå er spørsmålet hva som skal gjøres, hvor mye det koster og hvem som skal betale.

Avviser dyreste løsning

I en statusrapport som byrådet skal behandle torsdag, kommer det frem at den mest sannsynlige kostnaden for tiltakene i Vågen anslås til 157 millioner kroner.

Da går byrådet inn for en løsning som innebærer såkalt grabbmudring og et lokalt deponi som lages i forbindelse med utvidelse av kaier. Der vil mass­ene ligge innkapslet i betong.

- Slik det ligger an nå, er dette den mest aktuelle løsningen, skriver byrådet.

Dersom man skulle fjernet alle forurensede masser og deponert eller destruert dem i spesialanlegg, ville regningen bli langt høyere. En slik løsning er kostnadsberegnet til 766 millioner kroner, men byrådet skriver i sin utredning at det dyreste alternativet ikke er aktuelt.

To rimeligere alternativer, som innebærer tildekking av bunnen, er rangert som dårlig­ere alternativ for miljøet.

Slipper billig unna

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF), vil nå utarbeide en finansieringsplan der det legges opp til at staten skal betale 75 prosent av kostnadene.

- Resten fordeles med ti prosent for Bergen kommune, ti prosent for Bergen og Omland havnevesen og fem prosent gjennom utbyggingsavtaler med private, opplyser Rygg.

I så fall vil Bergen kommune slippe unna med en regning på 15,7 millioner kroner, mens staten må punge ut med 118 millioner kroner for oppryddingen.

Trenger mer penger

Seksjonssjef Marit Ruge Bjærke i Klima— og forurensningsdirektoratet (KLIF) forteller at Bergen er et av 17 prioriterte områder i handlingsplanen for forurensede havneområder.

- Det betyr at vi synes det er viktig å få til denne opprydding­en, og det er positivt at kommunen tar tak i det, sier hun.

Opprydding i havnebasseng har en egen post på statsbudsjettet, men i år er den på bare 58 millioner kroner, fordelt på hele landet.

- Denne posten er ment brukt der hvor det ikke finnes noen forurensere som kan holdes ansvarlig, slik som i Bergen. Den har vært oppe i 150 millioner, og det er gjerne slik at bevilgninger følger de aktuelle prosjektene, sier Bjærke.

Hun bekrefter at KLIF kan dekke inntil 75 prosent av miljø­nytten av kostnadene.

-  Hvor mye vi kan betale, blir en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og vi er avhengige av bevilgninger over statsbudsjettet. Nå skal dette prosjektet detaljut­redes, og da har vi erfaring for at kostnadene ofte blir lavere, sier hun.