Det sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

I dagens papir-BT kan du lese mer om de statlige bevilgningene som har forrsvunnet det siste tiåret.

Totalt har bilistene betalte over 600 millioner mer enn planlagt for Bergensprogrammet, og staten har betalt mer enn 500 millioner kroner for lite.

Staten har selv påpekt dette i stortingsproposisjoner, men mener "det ikke gjør noe" at de har betalt for lite:

"Endringene i løyvingar er meir enn kompenserte ved at bompengar til investeringar er auka med om lag 590 millioner kroner", står det i stortingsproposisjon 108 (2009-2010), som handlet om videreføring av Bergensprogrammet.

Må selv be bilistene

Fylkesrådmann Nilsen reagerer på at staten forklarer sine manglende bidrag med at bilistene betalte mer bompenger enn forventet.

— Det er et meget dårlig svar. Det er lett for dem å peke på det. Det er ikke like lett for regionale myndigheter å gjøre det samme, og det er vi som må be bilistene om å betale bompenger.

Ifølge senioringeniør Per Steffen Myhren i vegvesenet, bør det ikke komme som noen overraskelse at staten gjør dette. Han sier staten ikke binder seg til noe som helst, selv om de i stortingsproposisjonene har lovet å bidra.

— De statlige midlene avgis i de årlige budsjettene. Det er ingenting som tilsier sier at fordelingen man i sin tid ble enige om, skal følges opp krone for krone.

Myhren sier man gjerne kan stille spørsmål om moral og rettferdighet, men ikke det juridiske i denne saken.

— Det ideelle er jo at staten følger opp det de har lovet, og det er intensjonen.

Bør kreve garanti

Ole J. Christensen i NAF avdeling Bergen og Omegn provoseres av regnestykket BT har foretatt.

-Dette er ille, rett og slett. De sier én ting, og gjør noe helt annet, sier han.

Han mener lokalpolitikere bør kreve at staten leverer en garanti om at pengene de lover bort, faktisk kommer.

Hva mener du om at staten ber bilistene betale sin egen regning?

DÅRLIG SVAR: Fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener staten svarer dårlig for seg i denne saken.