— En slik grad av nøyaktighet hører ikke hjemme i en skjenkerapport. Jeg har snakket med lederen for skjenkekontoret, og vi er enige om å gjøre det klart over for kontrollørene at vi ikke ønsker så detaljerte fremstillinger, sa byrådslederen da hun ble spurt om forholdet i bystyret i kveld.

BT skrev 11. mars om to skjenkekontrollører som fulgte etter to kvinner på toalettet på utestedet Wave på Zachariasbryggen. I rapporten ble det beskrevet hva de to kvinnene hadde foretatt seg i en periode over 23 minutter.I rapporten ble det blant annet fortalt at de to kvinnene ikke vasket seg på hendene etter å ha vært på toalettet, og at de to kvinnene kysset hverandre foran mannlige gjester.

— Spørreren har ingenting i mot å lese om kvinner som kysser hverandre, snarere tvert imot. Spørsmålet er om det hører hjemme i en slik rapport? spurte Erlend Horn (V).

Det fikk han medhold i at det ikke gjør. Dermed blir fremtidens skjenkerapporter mindre spennende lesning for bystyrepolitikerne.

STRAMMER INN: Det er ikke ønskelig at skjenkekontrollører fotfølger gjestene på Bergens utesteder, mener Monica Mæland. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN