JON TUFTO

Aktoratets lange liste med beviser mot Ramsland ble knapt berørt i forsvarerens avsluttende prosedyre for Gulating lagmannsrett i ettermiddag.

— Det er unødvendig å gjenta og gå i detalj om dette, sa Wigum, og fastslo kort at hans klient ikke har erkjent straffskyld.

— Jeg ber retten om å svare nei på samtlige spørsmål (om straffskyld, red.), sa forsvareren.

- Ikke bruk det mot ham

Han gikk heller ikke inn på Ramslands kompliserte teorier om plantete beviser og matematisk usannsynlighet.

— Tiltalte har i stor grad benyttet seg av retten sin til å komme med egne kommentarer. Jeg ber om at dette ikke blir brukt mot han, sa Wigum, og hevdet videre at det var naturlig at tiltalte ønsket å uttale seg om de sterke beskyldningene som er blitt rettet mot han.

- Ikke overlagt drap

Hvis juryen skulle mene at tiltalte drepte Ingse Rønnestad, ber forsvareren om at Ramsland ikke dømmes for overlagt drap. Wigum argumenterte lenge for hvorfor drapet ikke kunne ha vært planlagt, selv om tiltalte skal ha tatt med seg våpenet til åstedet.

— Man kan ikke se bort fra muligheten for at han har utstyrt seg med våpen ved en rekke anledninger, sa forsvareren, og viste til at Ramsland er blitt diagnostisert med en paranoid personlighetsforstyrrelse.

Impulshandling

Det er flere momenter som tyder på at drapet kan ha blitt utført på impuls, mener forsvareren. Han trekker frem at tiltalte kopierte opp saksdokumenter på Allkopi like før drapet skjedde. Det gjorde han fordi han ville møte i en barnefordelingssak med Ingse Rønnestad klokken 09.00, som planlagt, mener Wigum.

— Jeg ser ikke noen annen logisk forklaring. Tiltalte er blitt beskrevet som en systematiker, en nitid planlegger og strateg. Hvis han planla drapet, ville han handlet annerledes, sa Wigum.

- Ville ha kastet billetten

Hvis drapet var overlagt, ville ikke tiltalte ha gått innom Allkopi, og han ville definitivt ikke hatt med seg parkeringsbilletten i lommen, mener forsvareren.

— Han ville jo ha kvittet seg med beviser. Han ville i hvert fall ha vasket bilen, om ikke annet. Han ville ikke tatt bilen med seg inn i parkeringshuset, det økte jo bare risikoen for å bli oppdaget, sa Wigum.

Om Ramsland blir kjent skyldig eller ikke, får vi etter alt å dømme svar på ganske snart. Det er ventet at juryen vil trekke seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet i løpet av ettermiddagen. De vil trolig avgjøre sklydspørsmålet i dag.

bt.no rapporterer direkte fra retten, og kommer med mer om saken utover dagen.

I RETTEN: Trond Ramsland i retten i dag.
JON TUFTO
I RETTEN: Advokat Kaj Wigum.
KNUT STRAND