— Det er forferdelig trist at pirater truer skip. Heldigvis gikk det bra i dag, sier informasjonssjef Susanne Rislå Andersen i Bergens Rederiforening.

Tirsdag morgen ble et Odfjell-skip angrepet av sju pirater. Ingen av de tretti om bord ble skadet og piratene klarte ikke å kapre skipet.

Rederiforeningen krever at den norske regjeringen setter i gang tiltak for å bedre sikkerheten til skip som må forbi Adenbukten og Det indiske hav. I slutten av juni sendte Bergens Rederiforening et brev til forsvarsminister Grete Faremo der de ber regjeringen handle.

Bergens Rederiforening ber regjeringen gjøre følgende for å bedre sikkerheten:

• Øremerking av mer ressurser til felles innsats for å finne konkrete løsninger på det økende problemet piratvirksomhet.

• Umiddelbare skritt for å sikre løslatelse og trygg hjemsending av kidnappete sjøfolk til sine familier.

• Sende på nytt skip til Adenbukten og Det Indiske Hav som midlertidig beskyttelse av skipsfarten og sikring av mattilførsel til Somalia.

• Aktivt arbeid innenfor det internasjonale samfunn for å sikre et stabilt og fredelig fremtid for Somalia og dets folk.

Venter på svar

Rederiforeningen har foreløpig ikke fått svar fra forsvarsministeren.

— Det er svært vanskelig å leve med trusselen og usikkerheten for mannskapet som ferdes der. Vi synes at Norge bør bidra mer for å bedre sikkerheten, sier Andersen.

Hun understreker at hovedproblemet ligger på land. Men frem til man får stabile forhold der, trenger rederiene ytterligere sikkerhetshjelp. Nå tar rederiene alltid sine forholdsregler når de skal passere det utsatte området.

— Vi kjører med høy fart, i konvoier og med vannkanoner. Det fører til mange ekstra kostnader, men de kostnadene har de norske rederiene tatt for å beskytte sitt mannskap. Dermed blir ikke norske skip så lette å ta.

Få norske skip rammes

Avdelingsdirektør Arild Wegener i Norges Rederiforbund bekrefter at norske skip er underrepresentert når det gjelder kapringer.

Ifølge Wegener har ingen norskflaggede skip blitt kapret og kun et par er blitt angrepet. To norskkontrollerte, med utenlandsk flagg, er blitt kapret. I overkant av femten norskkontrollerte skip med utenlandsk flagg er blitt angrepet.

— Vi er rimelig sikre på at norske rederier tar sikkerheten på alvor og følger retningslinjer og har fysiske sikringstiltak for å hindre pirater å komme om bord, sier Wegener.