— Jeg vil ta saken opp i Helse- og sosialkomiteen og bruke SVs kanaler i regjeringen. Jeg er virkelig opprørt over at kvoteflyktninger skal oppleve dette. De er godkjent ut fra en helt spesiell situasjon, og vi har lovet å ta oss av dem. Familien gjør det de kan for å leve et selvstendig liv, sier Hedemann.

— Dette er et eksempel på hjerteløs og rå flyktningepolitikkk. Det er en katastrofe. Disse må hjelpes i Bergen, slik at de får mat og faren får tatt utdanningen han trenger for å jobbe. Det er tydelig at ingen vil ta ansvar, men hvis ikke Bergen kommune kan ta imot kvoteflyktninger, må rutinene endres, sier Hedemann, som lørdag kontaktet kommunaldirektør Finn Strand og helsebyråd Trude Drevland.

Også bystyrerepresentant for RV, Torstein Dahle, har reagert sterkt på historien. Han sendte lørdag brev til helsebyråd Trude Drevland og ba henne gripe inn i saken.

— Dette er rett og slett umenneskelig. Skal man begrave seg i formelle spissfindigheter, eller vise vanlig medmenneskelighet og ansvarsfølelse? I denne saken har man også pengene til å gjøre det man trenger. Sosialkontoret har gjort en nokså snever vurdering her, sier Dahle, som kritiserer det han kaller en angstbitersk holdning overfor flyktninger og asylsøkere.

— Familiefaren er en som helt åpenbart vil gjøre en nyttig innsats for Norge, og det bør han få mulighet til, sier Dahle.