• Vi har sannsynligvis den mest utrygge skoleveien i Bergen, sier Karl Morten Bårdsen.

Det er ikke elevene som selv velger den smale sti — for de fleste er det rett og slett den eneste veien til Nygårdslien skole. FAU-nestleder Karl Morten Bårdsen mener de trolig har den mest utrygge skoleveien i Bergen.

— Det er manglende fortau, mye trafikk og uoversiktlige forhold på grunn av parkerte biler. I tillegg er det fare for steinsprang ved deler av veien, sier Bårdsen.

Skolen bruker selv ordene «smale og uoversiktlige veier med en del trafikk». Ifølge Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), er flere av naboene bekymret fordi elevene «ofte går tre og fire sammen i bredden».

Laget underskriftskampanje

For ett og et halvt år siden fikk samferdselsetaten i Bergen kommune tilsendt underskriftene til 524 personer som ønsket seg fortau. Henvendelsen er ikke besvart, forteller Bårdsen.

Da han møtte politikerne i Laksevåg bydelsstyre i går kveld, ble han derimot tatt godt i mot. Samtidig ble han fortalt at fortau og trafikksikring i Lyngbøveien har vært en tema i 40 år.

— Tenk det, 40 år uten å finne en løsning! Det kommer til å bli flere elever i tiden fremover, så nå må det skje noe, sier Bårdsen, og viser til Bergen kommunes skolebruksplan, der det står at kommunen forventer «stor økning» i antall elever, og regner med at kapasiteten på 350 elever vil være sprengt allerede i 2015.

Sjekker saken

— Bydelspolitikerne var veldig forståelsesfulle. Jeg håper bystyret er det samme, sier han.

Byråden med ansvar for samferdsel, Øistein Christoffersen (Frp), sier han er i gang med å undersøke saken.

— Jeg fikk en henvendelse fra FAU i dag. Slike saker følges alltid opp når vi får en bekymringsmelding, sier han.

Det er ennå for tidlig å si hvilke tiltak som kan bli aktuelle.

BERGENS VERSTE? FAU-nestleder Karl Morten Bårdsen tror elevene ved Nygårdslien skole har Bergens verste skolevei.
PRIVAT