KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.noFredag sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch brev til alle statsadvokatembeter i Norge.Bakgrunnen for brevet fra riksadvokaten er saken til Geir Sælevik fra Fitjar og politiet sin håndtering av denne. — Politiet skal svare Busch bruker arbeidet til Fitjar lensmannskontor og Hordaland politidistrikt i Sæleviks sak som et skrekkeksempel på hvordan politiet ikke skal handle. Selv om saken ifølge riksadvokaten er et unntakstilfelle, finner han det likevel nødvendig å ta saken opp på generelt grunnlag. "Det konkrete tilfellet er et nedslående eksempel på uheldig og kritikkverdig saksbehandling i politiet og påtalemyndigheten", skriver Busch i brevet. Skal handle snarest Riksadvokaten påpeker at en anmeldelse skal registreres snarest slik at rettssikkerheten blir ivaretatt. Henvendelser fra parter og advokater skal besvares innen rimelig tid, påpeker Busch.Han ber også om at det etableres rutiner og kontroller slik at saker ikke faller ut av systemet og blir glemt. Geir Sælevik ble anmeldt av sin fem år yngre søster sin for å ha voldtatt henne flere tusen ganger. 1350 dager, eller 45 måneder, tok det fra Sælevik anmeldte søsteren for falske incestpåstander til anmeldelsen ble registrert. Da hadde Sælevik og hans advokat Arvid Sjødin regelrett kjempet med Hordaland for at de skulle gå med på å anmelde saken. - Skal ikke være personlig Riksadvokaten påpeker at en anmeldelse snarest skal gis et anmeldelsesnummer og en kode, slik at partene kan holde seg orientert om status og fremdrift."Riksadvokaten finner også grunn til å understreke at på dette stadiet er det ikke opp til politiet eller påtalemyndigheten å ta standpunkt til om anmeldelsen vil føre frem eller ikke, langt mindre formidle sin personlige mening om dette til parter eller advokater", skriver riksadvokaten i brevet. Feil bør beklages Nesten tre år etter at Sælevik anmeldte søsteren purret advokaten hans på lensmannskontoret. Et halvår etter fikk de svar på at anmeldelsen ikke var registrert. Først etter seks henvendelser til politi og påtalemyndighet ble det bestemt at saken skulle registreres. Dette er brudd på god påtaleskikk, skriver Busch."I kontakt og kommunikasjon med parter og advokater bør det være selvsagt at politi/påtalemyndighet ikke legger opp til en konfrontasjonslinje eller velger den strategi at angrep er det beste forsvar. Feil som er gjort bør beklages. Begrunnet kritikk bør godtas", heter det i brevet fra riksadvokaten.Fakta/ Sælevik-saken * Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og "til det siste". Det innebærer en anklage om flere tusen voldtekter. * Også broren Dag ble anmeldt av søsteren, for vold, tyveri og hærverk. * Anklagene ble fremsatt i en bitter familiestrid om eiendom. Brødrene har hele tiden ment de var utsatt for et komplott.* Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser, men politiet brydde seg ikke om å etterforske den siden av saken.* 9. mai ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.