— Det er aldri hyggelig når en må karakterisere deler av politiets etterforskning som mindre vellykket, men det måtte jeg i denne saken. Det var ikke den kvaliteten som det skal være, sier Erik Stolt-Nielsen.

Under rettssaken i fjor sa han at deler av politiets arbeid var direkte pinlig.

— Det står jeg for fortsatt, men det var under rettssaken jeg sa disse ordene. Jeg har ikke tenkt å gjenta dem for all tid fremover, sier Stolt-Nielsen.


Les også: [— Mangler også i ny sak](http://www.bt.no(lokalt/bergen/article526845.ece)

Utvalgte etterforskere

14. januar i år ble fire rumenere dømt for menneskehandel i Bergen tingrett. Tre dager før dommen var statsadvokat Stolt-Nielsen til stede på et møte hos politiet der erfaringene fra etterforskningen ble gjennomgått. Hensikten med å ha møtet før dommen falt, var at kritikk mot etterforskningen ikke skulle prelle av på grunn av et eventuelt vellykket resultat.

I et brev sendt til politidistriktet tidligere i vinter summerer han opp hva han mener politiet må gjøre neste gang de får en tung menneskehandelsak på bordet.

  • De som jobber med saken, må i større grad fristilles fra andre gjøremål.
  • Etterforskerne må være forhåndsutpekt til å jobbe med menneskehandelsaker.
  • Den som skal lede etterforskningen må ha rett kompetanse og erfaring for å jobbe med slike saker.
  • Sakene må planlegges bedre.

Vesentlige mangler

Statsadvokaten kritiserer blant annet rutinene for lydavhør og utskrifter av avhør, som ikke ble gjort tilgjengelig for forsvarerne.

— Det fikk vi høre fra dem gang på gang gjennom rettssaken, sier Stolt-Nielsen.

— Hvilke andre ting gikk galt?

— Etterforskningen var ikke planlagt godt nok. Det ble for mange utskiftninger og for lite fast fremdrift over arbeidet, sier Nielsen.

Statsadvokaten skriver også i brevet at det er viktig i så store etterforskninger å velge en erfaren påtalejurist med erfaring og tilstrekkelig grad av kompetanse.

— Mener du at den som var påtalejurist på saken ikke hadde dette?

— Nei, men hun som hadde ansvaret fikk ikke nok alburom til å jobbe med denne saken alene.

Ikke flaks, men dyktighet

— Hva tror du om politiets videre arbeid med slike saker?

— Jeg tror Hordaland politidistrikt har god nok kompetanse til å takle nye store menneskehandelsaker, men sakene må planlegges bedre enn forrige gang.

— Vil du si at politiet var heldige som tross alt fikk kronet etterforskningen med en dom i rumener-saken (se faktaboks)?

— Nei, det skyldes at det også ble gjort mye godt arbeid. Resultatet må likevel ikke hindre oss i å finne ut hvordan vi kan gjøre håndverket vårt bedre neste gang, sier Stolt-Nielsen.

Gunnar Fløystad, sjef for retts og påtaleavdelingen i Hordaland politidistrikt, var ikke tilgjengelig i går, men har tidligere i vinter svart statsadvokaten per brev.

— Det er tydelig at politiet og påtalemyndigheten kunne gjort flere ting bedre i menneskehandelsaken. Det er uansett gledelig at behandlingen av saken i tingretten ga et godt resultat, skriver Fløystad.