— Det er ikke mulig for fagforeninger å nekte å bli med i det nye Fagforbundet, sier Ronald Berntzen.

Han beklager på det sterkeste vedtakene på årsmøtene i Bergen Brannkorps Forening og Tekniske Avdelingers Forening.

— I henhold til våre vedtekter følger fagforeningene våre automatisk inn i det nye Fagforbundet. Alle medlemmer følger også med, så sant de ikke personlig melder seg ut av Norsk Kommuneforbund, sier Berntzen.

I går hadde han innkalt styrene i de to fagforeningene til møte for å diskutere den alvorlige konflikten, men de to fagforeningene møtte ikke.

— Svært mange vanlige medlemmer er urolige over sitt forhold til Kommuneforbundet etter vedtakene. De kan ta det helt rolig. Alle fortsetter som medlemmer inn i Fagforbundet med nåværende rettigheter og forsikringer intakt.

De to fagforeningene har hentet inn juridisk uttalelser om hvilke muligheter de har for å reservere seg. Berntzen avviser at fagforeningene kan melde seg ut.

— Det er rettspraksis på dette. Fagforeninger har gjort forsøk på det, men det lar seg ikke gjøre, sier Berntzen.

Han advarer fagforeningen mot å sette hardt mot hardt. Prøver de å holde fagforeningens midler unna når foreningen går inn i det nye forbudet, kan det i ytterste konsekvens føre til politianmeldelse.

— Pengene er fagforeningens eie, men de to fagforeningen blir en del av Fagforbundet.

I Norsk Kommuneforbund ønsker de ikke konflikt..

— Jeg vil ikke påstå at det ikke er grunnlag for frustrasjon, og min dør står åpen, men dette er ikke måten å gjøre det på, sier Berntzen.

Han ønsker ikke å gå inn på bakgrunnen for frustrasjonen, men avviser at prosessen frem mot sammenslåing av Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse og Sosialforbund har vært udemokratisk.

— De to fagforeningene har vært svært aktive i prosessen og mange av deres synspunkter er videreført inn i det nye Fagforbundet.