Hansen har sendt brev til Bergen tingrett der han ber om at det blir oppnevnt sakkyndige som skal undersøke guttene.

— Vi ønsker en psykiatrisk undersøkelse for å finne ut hvilke skader de er påført på kort og lang sikt. Når det er klart kan vi komme tilbake til spørsmålet om størrelsen på erstatningskravet, sier Hansen.

Advokaten har allerede varslet politiet om at det er ønskelig at spørsmålet om erstatning og oppreisning blir behandlet som en del av straffesaken mot 39-åringen.