Denne vegstrekninga på Søre Fjell er sterkt ulukkesbelasta. Sangolt som har fått mange henvendingar frå Sundsokningar om saka meiner at ein ved nokre enkle tiltak kan gjere tryggleiken noko betre. Det melder Radio Sotra.