Det ble også krevd erstatning begrenset oppad til 50 000 kroner til jenten. Den 18 år gamle jenten var i fjor på en fest hjemme hos 23-åringen. 18-åringen ble svært beruset, og måtte bæres i seng. Flere timer senere la 23-åringen seg i samme seng, og jenten har forklart at hun våknet av at han hadde samleie med henne. Hun anmeldte sin tidligere kamerat for voldtekt.

23-åringen nekter straffskyld. Han hevdet i retten at samleiet var frivillig, at jenten var våken og at de begge deltok aktivt. Den 18 år gamle jenten hevder at hun sov, og våknet av at 23-åringen hadde samleie med henne. Mens han hevder at de to i lengre tid hadde flørtet med hverandre og ved flere tidligere anledninger hadde kysset, sier jenten at de to kun var venner, og at hun avviste ham da han prøvde seg på henne kvelden før samleiet.

— Aktors påstand er for streng. Straffenivået i liknende saker har tidligere ligget på rundt 120 dagers fengsel, og selv om det har vært en lovendring kan det ikke ha vært meningen at straffen skulle bli seks ganger lengre, slik aktor legger opp til her, sier 23-åringens forsvarer, advokat Kaj Wigum.

Wigum la ned påstand om at hans klient skulle frifinnes for voldtekt.

23-åringen har erkjent at han på festen både brukte og delte ut amfetamin.